Veiledere

Nedenfor finner du våre veiledere som er ment å sikre gode valg og god kvalitet på framtidens fjernvarmeprosjekter. Veilederene kan også benyttes som kravspesifikasjon i entrepriser. De omtaler alle forhold som er viktige for at de beste tekniske løsningene blir valgt.


Veileder for oppvarmingsløsning for nye boligbygg


Veileder for individuell måling


Veileder for kjøleløsninger


Veileder for byggvarme


Veileder for gulvvarme


Veileder for snøsmelt


Veileder for fjernvarmedrevne hvitevarer