Valg av energiløsning

velg fjernvarme

Flere forhold påvirker valg av energiløsning. Det kan være behov for både varme og kjøling, energi- og effektkostnader, drift- og vedlikehold, investering/reinvesteringsbehov, fleksibilitet, klima og miljø. Vi ønsker å bidra med råd og veiledning i denne prosessen. Vi har i denne forbindelse også utarbeidet en energikalkulator som sammenligner ulike løsninger med tanke på noen av de sentrale forholdene nevnt ovenfor.

Fjernvarme kan benyttes til alle oppvarmingsbehov, også kjøling:

  • Oppvarming av bygningsmasse via gulvarme, radiatorer eller ventilasjonsluft
  • Vannbåren varme i baderomsgulv
  • Oppvarming av forbruksvann
  • Vannbåren snøsmelteanlegg.
  • Kjøling via absorpsjonskjølemaskin eller sorptiv kjøling.
  • Til hvitevarer som oppvaskmaskin og vaskemaskin.
  • I 3 sentrale områder av Trondheim og  i sentrum av Moss har vi eget kjølenett.

BREEAM

BREEAM er et miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM som er utviklet av Norwegian Green Building Council.  Det finnes mer informasjon om BREEAM-NOR her, http://ngbc.no/breeam-nor/. For alle våre anlegg er det utarbeidet underlag som er relevant for miljøsertifisering i henhold til BREEAM-NOR. Dette underlaget finnes under det enkelte anlegg.