Valg av energiløsning

Flere forhold påvirker valg av energiløsning. Vi ønsker å bidra med råd og veiledning i denne prosessen.

Byggherre har flere alternative løsninger å velge mellom for å dekke det termiske behovet i bygget. Ved valg av energiløsning er det viktig å gå gjennom alle kostnadene knyttet til investering, drift og vedlikehold ved de ulike alternativene. Først da vil man få en god oversikt og kan fatte gode beslutninger. Statkraft har lang erfaring med slike prosesser og kan bistå med kompetanse og rådgivning.

Fjernvarme og fjernkjøling fra Statkraft er ofte den mest miljøvennlige og økonomiske energiforsyningen når alle elementer er hensyntatt. Ta kontakt med oss så bistår vi gjerne med å få sammenlignet de ulike løsningene på en riktig måte.

BREEAM
Dinamo

Lokale miljødata – BREEAM

Her har vi samlet lokale miljødata. Du finner fjernkontrollen som viser fornybarandel, du kan sjekke luftkvaliteten der du bor, og du finner BREEAM- dokumentasjon for byene der vi har virksomhet.

Vi rapporterer forrige års faktiske verdier, samt en prognose for hvordan vi tror den nåværende miljøpåvirkning vil se ut om fem år, i henhold til BREEAM-dokumentasjonen.

LES MER