Statkraft Varme

Norway flag icon
Norway

Valg av energiløsning

Flere forhold påvirker valg av energiløsning. Vi ønsker å bidra med råd og veiledning i denne prosessen og har utarbeidet en energikalkulator som sammenligner ulike løsninger.

Byggherre har flere alternative løsninger å velge mellom for å dekke det termiske behovet i bygget. Ved valg av energiløsning er det viktig å tenke gjennom kostnadene – investering, drift og vedlikehold, energiforbruk både på grunnlast og på de kaldeste dagene med topplast, reinvestering og risiko knyttet til de ulike løsningene.

Statkraft har utviklet en webbasert energikalkulator som sammenligner kostnader ved bruk av et utvalg ulike løsninger som dekker både varme- og kjølebehovet i bygg. Kalkulatoren skal gi en indikasjon på konkurranseflaten mellom de forskjellige løsningene. Statkraft har som målsetting alltid å være konkurransedyktig, og vi bidrar gjerne inn i prosjektet for å komme frem til gode og kostnadseffektive løsninger.

kalkulator
Halogen

Energikalkulator

Prøv vår energikalkulator

Har du spørsmål rundt valg av energiløsninger, ta kontakt med oss! Med vår energikalkulator kan du også selv gjøre simuleringer på ulike typer energiløsninger for et bygg. Energikalkulatoren viser både totale investeringer, drifts- og energikostnader og klimafotavtrykket for de ulike energiløsningene basert på BREEAM.

Kalkulatoren bygger på full åpenhet om alle beregninger, her er vår dokumentasjon.

 

GÅ TIL KALKULATOR

BREEAM
Dinamo

Lokale miljødata – BREEAM

Her har vi samlet lokale miljødata. Du finner fjernkontrollen som viser fornybarandel, du kan sjekke luftkvaliteten der du bor, og du finner BREEAM- dokumentasjon for byene der vi har virksomhet.

Vi rapporterer forrige års faktiske verdier, samt en prognose for hvordan vi tror den nåværende miljøpåvirkning vil se ut om fem år, i henhold til BREEAM-dokumentasjonen.

LES MER