Valg av energiløsning

Menn på kontor

Flere forhold påvirker valg av energiløsning. Vi ønsker å bidra med råd og veiledning i denne prosessen og har utarbeidet en energikalkulator som sammenligner ulike løsninger.

Byggherre har flere alternative løsninger å velge mellom for å dekke det termiske behovet i bygget. Ved valg av energiløsning er det viktig å tenke gjennom kostnader investering, drift og vedlikehold, energi både på grunnlast og de kaldeste dagene (topplast), reinvestering og risiko knyttet til de ulike løsningene.

Statkraft Varme har utviklet en web-basert energikalkulator som sammenligner kostnader ved bruk av et utvalg løsninger som dekker både varme- og kjølebehovet i bygg. Kalkulatoren skal gi en indikasjon på konkurranseflaten mellom de ulike løsningene. Statkraft Varme har som målsetting å alltid være konkurransedyktig og vi bidrar gjerne inn i prosjektet for å komme frem til gode og kostnadseffektive løsninger.

BREEAM

BREEAM er et miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og er utviklet av Norwegian Green Building Council. Ønsker du mer informasjon om BREEAM-NOR, klikk her. For alle våre anlegg er det utarbeidet underlag som er relevant for miljøsertifisering i henhold til BREEAM-NOR. Dokumentasjonen finnes under informasjonssiden for det enkelte anlegg: