Statkraft Varme

Norway flag icon
Norway

Energikalkulator

Har du spørsmål rundt valg av energiløsninger, ta kontakt med oss! Med vår energikalkulator kan du også selv gjøre simuleringer på ulike typer energiløsninger for et bygg. Energikalkulatoren viser både totale investeringer, drifts- og energikostnader og klimafotavtrykket for de ulike energiløsningene basert på BREEAM. Vi har full åpenhet om alle beregninger.

kalkulator
Halogen

Energikalkulator

Prøv vår energikalkulator

Har du spørsmål rundt valg av energiløsninger, ta kontakt med oss! Med vår energikalkulator kan du også selv gjøre simuleringer på ulike typer energiløsninger for et bygg. Energikalkulatoren viser både totale investeringer, drifts- og energikostnader og klimafotavtrykket for de ulike energiløsningene basert på BREEAM.

Kalkulatoren bygger på full åpenhet om alle beregninger, her er vår dokumentasjon.

 

GÅ TIL KALKULATOR