Energikalkulator

Illustrasjon av bygg

Vår energikalkulator gir et bilde på kostnader for varme og kjøling i bygg. Fjernvarme med ulike løsninger for kjøling blir sammenlignet med luftbasert varmepumpe og fjernvarme som spisslast.

I kalkulatoren kan det velges mellom ulike bygningskategorier, bygningskvaliteter og ambisjonsnivå.

For å få en første indikasjon krever energikalkulatoren få opplysninger, men den har fleksibilitet til å kunne justeres på de fleste parametre. Kalkulatoren vil derfor kunne være nyttig i de fleste faser frem mot endelig valg av løsning i det aktuelle bygget.