Hva er CO₂?

FNs klimapanel kommer med dystre analyser rundt hva som vil skje dersom vi ikke klarer å begrense den globale oppvarmingen, forårsaket av klimagasser som karbondioksid (CO2). Men hva er egentlig CO2, og hvordan kan vi redusere utslippene?


Mer enn vi klarer å bruke opp

Karbondioksid, eller CO2, er en gass som finnes naturlig i atmosfæren, og som sørger for liv på jorden gjennom det vi kaller for karbonkretsløpet. Vi er helt avhengige av at det finnes karbon i lufta. Dessverre består atmosfæren i dag av mer CO2 enn hva vi klarer å bruke opp.

CO2 regnes som den viktigste klimagassen, både fordi vi har enorme mengder utslipp fra menneskelige aktiviteter sammenlignet med de andre klimagassene, men også fordi CO2 har så lang levetid i atmosfæren.

Spørsmål og svar