Hva er karbonfangst og -lagring?

Karbonfangst og -lagring handler om å fange CO₂ fra ulike utslippspunkt og lagre dette permanent under bakken, slik at det ikke slippes ut i atmosfæren som klimagass.

 

Karbonfangst i Norge

God og effektiv CO2-håndtering er et viktig grep for å få ned utslippene av CO2, som Norge har forpliktet seg til i henhold til Parisavtalen. Derfor legges det til rette for lagring av CO2 på norsk sokkel, samtidig som mange norske aktører jobber med å videreutvikle ulike fangstløsninger. 

Flere selskaper er på banen om å utvikle teknologi, infrastruktur og økonomiske modeller for å få til en bærekraftig løsning – både for selve fangsten, men også for lagringen.

Spørsmål og svar

Samarbeid

Her er noen av samarbeidene Starkraft har med andre aktører som også jobber for å realisere karbonfangst og -lagring:

Trondheim kommune

Klimakur for Avfallsforbrenning i Norge (KAN)

CCS Midt-Norge