CO₂-fangst og Energiintegrering

CO₂-fangst basert på aminteknologi har et betydelig termisk energibehov. Koblet til et avfallsforbrenningsanlegg vil dette kunne levere og dekke dette termiske energibehovet, men CO₂-fangstanlegget vil da redusere leveransen av termiske energi til andre forbrukere, som et fjernvarmenett. 

I Trondheim er utnyttelse av spillvarme fra avfallsforbrenningsanlegget et vesentlig bidrag til forsyningen til fjernvarmenettet. I arbeidet med å utvikle en løsning for CO₂-fangst fra avfallsforbrenningsanlegget er det derfor lagt stor vekt på å kunne gjenvinne termisk energi fra CO₂-fangstanlegget slik at den termiske leveransen til fjernvarmenettet som minimum kan opprettholdes. 
 
Den konseptuelle løsningen som er utviklet for anlegget i Trondheim er basert på bruk av returvann i fjernvarmenettet for å avkjøle røykgassen før fangstanlegget og varmestrømmer i CO₂-fangstanlegget, i kombinasjon med bruk av varmepumper, for å gjenvinne og løfte temperaturer opp til et temperaturnivå for å kunne utnyttes i fjernvarmenettet. 
 
Figuren under viser skjematisk konseptet for energigjenvinning og integrering mellom fangstanlegget, avfallsforbrenningsanlegget og fjernvarmenettet. 

 

Konseptet er basert på at fjernvarmenettet opererer med 95 0C/50 0C som tur/retur temperatur og en effekt levert til fjernvarmenettet på ca. 83 MW.