Søk

Ønsker du å begrense resultatene, prøv å kombinere søket ditt med et annet nøkkelord.

Du søkte etter "". Dette resulterte i 6 treff.
 • Undervisning

  Hva er fjernvarme? Fjernvarme handler om oppvarming av vann. Et fjernvarmeanlegg kan sammenlignes med et sentralvarmeanlegg og forsyner ett eller flere bygg med varmt vann. Varmtvannet sirkulerer mellom ... benytter fjernvarmevannet til vannbåren gulvvarme eller radiatorer, og til oppvarming av tappevann. Til produksjon av fjernvarme nyttes mange forskjellige energikilder. Det kan være avfall, biobrensel, varmepumper

 • Enkelt og problemfritt

  Enkelt og problemfritt relax En fjernvarmeløsning består av få kompliserte, mekaniske komponenter og har vært kommersielt tilgjengelig i snart et halvt århundre. Dette ... Enkelt og problemfritt relax En fjernvarmeløsning består av få kompliserte, mekaniske komponenter og har vært kommersielt tilgjengelig i snart et halvt århundre. Dette har gjort at de årlige driftskostnader

 • Klima og miljø

  Fjernvarme er et viktig bidrag til å redusere utslippene av klimagasser. Gjennom omstilling til fornybare brensler, effektiv energigjenvinning, gjenvinning av spillvarme blant annet fra avfallsforbrenning medvirker ... fjernvarmesystemene for å redusere samfunnets totale bruk av energiressurser. Dette er energieffektivisering på systemnivå og gjør fjernvarmen til en del av den sirkulære økonomien og grønn områdeutvikling. I

 • Totaløkonomi

  fjernvarme er i forhold til alternative løsninger. Hva er viktig å tenke på ved valg av energiløsninger i bygg?  Valg av tekniske løsninger betyr mye for de totale investerings- og energikostnader som et ... et bygg har i sin levetid. Nedenfor omtales tre forhold som det er viktig å ta hensyn til ved valg av energiløsning i bygg.  1. Komplette investeringer i byggets levetid Dette omfatter konsulentbistand til

 • Hvem kan få fjernvarme?

  Hvem kan få fjernvarme? Statkraft Varme har konsesjon for utbygging og drift av fjernvarme i Trondheim, Harstad, Ås, Stjørdal, Namsos, Moss, Nannestad, Gardermoen og Sandefjord. I tillegg har vi fire ... ikke bør tilbys fjernvarme. Ta derfor kontakt med oss for å diskutere muligheter for tilkobling, valg av trasé og for å sikre at begge parter tilrettelegger for lavest mulig påkoblingskostnader.   OBS! Kartet

 • Miljøstrategi

  Miljøstrategi Hånd med reagensrør Statkraft Varme arbeider kontinuerlig med å vurdere miljøaspektene ved virksomheten. På denne måten kan vi sette inn ressurser ... Strategien setter en rekke klare ambisjoner og mål for vårt miljøarbeid. Blant annet skal vi: Øke andelen av fornybare brensler i alle våre fjernvarmenett. På sikt vil vi bli helt fossilfrie. Arbeide for å s