Søk

Ønsker du å begrense resultatene, prøv å kombinere søket ditt med et annet nøkkelord.

Du søkte etter "". Dette resulterte i 15 treff.
 • Fred-Arne Halvorsen

  Fred-Arne Halvorsen Driftsansvarlig Gardermoen og Nannestad 41463559 fred-arne.halvorsen@statkraft.com ... Fred-Arne Halvorsen Driftsansvarlig Gardermoen og Nannestad 41463559 fred-arne.halvorsen@statkraft.com

 • Fred-Arne Halvorsen

  Fred-Arne Halvorsen Driftsansvarlig Gardermoen og Nannestad 41463559 fred-arne.halvorsen@statkraft.com ... Fred-Arne Halvorsen Driftsansvarlig Gardermoen og Nannestad 41463559 fred-arne.halvorsen@statkraft.com

 • Faktaark 2012 Kobbelv_tcm10-24720.pdf

  2000 – Morten Halvorsen 3. Bedre fiske i regulerte vassdrag i Nordland, Fagrapport 1999 – Morten Halvorsen 4. Bedre fiske i regulerte vassdrag i Nordland, Fagrapport 1998 – Morten Halvorsen 5. Metoder

 • Faktaark Målselva 2010_tcm10-7137.pdf

  hensyn på tetthet av lakseunger og fangst av voksen laks – M.A. bbSvenning, Ø. Kanstad-Hansen og M. Halvorsen 4. Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fisketrappa i målselvfossen i 2008 – Rap. 1/09 Ferskvannsbiologen

 • Gytefiskteljing på Vestlandet i perioden 1996 ti 2003_tcm10-4166.pdf

  lokale interessegrupper i bestandsovervaking (sjå f. eks. DN 2002, Berger mfl. 2002, Barlaup 2004, Halvorsen 2004, Jensen mfl 2004, Fiskeresursprosjektet, Beiarelva.com, Lamberg & Øksenberg 2003). Metoden ... Telemark, høsten 1994. LFI, Zoologisk Museum, Universitetet i Oslo. Rapport nr. 156: 1-25. HALVORSEN, M. 2004. Bedre fiske i regulerte vassdrag i Nordland. Fagrapport 2003. Fylkesmannen i Nordland

 • Bonitering av Suldalslågen ved 12 m3_tcm10-4167.pdf

  og er utviklet der gjennom mange år (Morten Halvorsen pers. medd.). Metoden er blant annet benyttet i så store elver som Reisaelva i Nord Troms (Halvorsen et al. 1994). Boniteringen av Suldalslågen ... aure i Suldalslågen og 6 sidebekker. Suldalslågen - Miljørapport nr. 28. s. 1-67 pluss vedlegg. Halvorsen, M., Gravem, F.R. & Kristoffersen, K. 1994. Fiskeribiologiske undersøkelser i Reisaelva. Fylkesmannen

 • nr. 1 2010_tcm9-12096.pdf

  ting revenues of EUR 2.9 billion. The group employs 3,400 staff in more than 20 countries. tore halvorsen electro expert, tokka: I wanted a job where there was focus on safety, and I found that in Statkraft

 • PeoplePower-0410-Engelsk_tcm9-14191.pdf

  the owner, Minister Petroleum and Energy Terje Riis-Johansen and Minister of Education Kristin Halvorsen. They collectively announced that Statkraft will receive NOK 14 billion now, and an al- located

 • 28 - Bonitering av oppvekst og gytemuligheter for laks og aure i Suldalslågen og 6 sidebekker_tcm10-4193.pdf

  og er utviklet der gjennom mange år (Morten Halvorsen pers. medd.). Metoden er blant annet benyttet i så store elver som Reisaelva i Nord Troms (Halvorsen et al. 1994). Boniteringen av Suldalslågen

 • nr. 1 2010_tcm9-12096.pdf

  ting revenues of EUR 2.9 billion. The group employs 3,400 staff in more than 20 countries. tore halvorsen electro expert, tokka: I wanted a job where there was focus on safety, and I found that in Statkraft

 • sommerprosjekt_rapport_tcm3-7679_tcm10-1700.pdf

  Siv.ing Energi og Miljø, NTNU Øystein Kostøl, Siv.ing Energi og Miljø, NTNU Simen Rommetveit Halvorsen, Master politisk fi losofi , UiO Guro Bøe Wensaas, Master Samfunnsøkonomi, UiO Adrian Geelmuyden

 • PeoplePower-Eng-2 2011_tcm9-16979.pdf

  manager Pictured are half the employees in Glomfjord. From left: Kirsten J. Ottem Boberg, Marianne Halvorsen, Arne Gårdvik, Gudrun Flink, Erling Nystad, Kari Korsvolla, Anniken Tostrup, Kirsten Selfors, Tormod

 • PeoplePower-0410-Norsk_tcm10-14183.pdf

  representerer staten som eier, olje- og energiminister Terje Riis-Johansen og kunnskaps- minister Kristin Halvorsen. De kunne fortelle at de vil tilføre Statkraft 14 milliarder kroner nå, og at ytterligere 9 milliar-

 • PeoplePower-Norsk 2 2011_tcm10-16977.pdf

  halvparten av medarbeiderne i Glomfjord samlet, fra venstre: Kirsten J. Ottem Boberg, Marianne Halvorsen, Arne Gårdvik, Gudrun Flink, Erling Nystad, Kari Korsvolla, Anniken Tostrup, Kristen Selfors, Tormod

 • sommerprosjekt_rapport_tcm3-7679_tcm11-1700.pdf

  Siv.ing Energi og Miljø, NTNU Øystein Kostøl, Siv.ing Energi og Miljø, NTNU Simen Rommetveit Halvorsen, Master politisk fi losofi , UiO Guro Bøe Wensaas, Master Samfunnsøkonomi, UiO Adrian Geelmuyden