Søk

Ønsker du å begrense resultatene, prøv å kombinere søket ditt med et annet nøkkelord.

Du søkte etter "". Dette resulterte i 22 treff.
 • Konsesjonssøknad med vedlegg 02 04 12_tcm10-21684.pdf

  Multiconsult AS og Miljøfaglig utredning ANS. De faglige utredningene er baserte på NVE sin Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader for vannkraftsaker, 3/10 samt DNs

 • Revisjonsdokument Aura 9.01.061_tcm3-4809_tcm10-4080.pdf

  vassdragsreguleringer. Prosedyrer for revisjon/endringer. Referanse NVE 9803998-7 VK/ANH. 27 NVE veileder nr 1/2002. Behandling etter vannressursloven m.v. av vassdragstiltak og tiltak som kan påvirke

 • Melding Nye Svean_tcm10-15907.pdf

  De vil være baserte på bestemmelsene om konsekvensutredning i Plan- og bygningsloven, NVE sin Veileder for konsesjonsbehandling av vannkraftsaker, 1/98 (det kommer snart en revidert versjon), DNs håndbøker

 • Melding Austdøla Viermyr November 2010_tcm10-12480.pdf

  De vil være baserte på bestemmelsene om konsekvensutredning i Plan- og bygningsloven, NVE sin Veileder for konsesjonsbehandling av vannkraftsaker, 1/98 og DNs håndbøker. Det vil bli lagt vekt på de

 • Konsesjonssøknad Eriksdal_tcm3-4348_tcm10-6957.pdf

  utredningene er basert på bestemmelsene om konsekvensutredning i Plan- og bygningsloven og NVE sin ”Veileder for konsesjonsbehandling av vannkraftsaker, 1/98”. Det er lagt vekt på de interessene som utbyggingsplanene

 • PP-0411_tcm10-18483.pdf

  utfordringer, er hva som venter deg i Statkrafts nye håndbok og treningsprogram i antikorrupsjon. Veileder Korrupsjon er en av de store truslene mot ut­ vikling over hele verden, og tøffere lovgivning er

 • PP_3_2016_NORSK_web.pdf

  utført av studenter > Går over ni sommeruker > Åtte studenter (syv i år) jobber i team, med veileder fra Statkraft og profesjonell oppfølging > Funnene presenteres for Statkrafts konsernledelse