Søk

Ønsker du å begrense resultatene, prøv å kombinere søket ditt med et annet nøkkelord.

Du søkte etter "". Dette resulterte i 11 treff.
 • Interessemelding om fjernvarme

  Interessemelding om fjernvarme Rustne oljefat Regjeringen innfører forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 2020. Hensikten er å redusere klimagassutslippene. Forbudet ... en oljefyr med miljøvennlig fjernvarme. Da byttes oppvarmingskilden, mens resten av varmesystemet beholdes som før. Å bytte fra en oljefyr til en kundesentral for fjernvarme gir mange fordeler. Du frigjør

 • Forespørsel om fjernvarme

  Forespørsel om fjernvarme fjernvarmerør Forespørsel må sendes senest fem måneder før ønsket varmelevering. Benytt lenken nedenfor. Forespørsel om fjernvarme Når forespørsel er sendt, vil du motta ... ordrebekreftelse med kostnadsoversikt for tilkoblingen. Det vil bli beregnet anleggsbidrag basert på avstanden fra fjernvarmenettet. Statkraft Varme avgjør i hvert enkelt tilfelle om fjernvarme kan leveres til anlegget

 • Hvor leverer vi fjernvarme

  Hvor leverer vi fjernvarme? Statkraft Varme har konsesjon for utbygging og drift av fjernvarme i Trondheim, Harstad, Ås, Stjørdal, Namsos, Moss, Nannestad, Gardermoen og Sandefjord. I tillegg har vi fire ... fire anlegg i Sverige. Ta kontakt med oss for å diskutere mulighetene for fjernvarme der du skal bygge. Kartet kan du bruke for å se om du kan få fjernvarme fra oss. Du kan søke i kartet etter ønsket

 • Forutsetninger når kunden graver

  Forutsetninger for rørfremføring, lav sats: Kunden graver fjernvarmegrøft fra påkoblingspunkt for stikkledning til yttervegg i henhold til Statkraft Varmes tekniske bestemmelser og standard grøftesnitt. ... partene. Kunden sørger for lossing av fjernvarmerør i henhold til rørleverandørens spesifikasjoner når de ankommer byggeplass, og holder lagringsplass. Byggherren er ansvarlig for å legge fjernvarmerørene

 • Forutsetninger når Statkraft graver

  Forutsetninger for rørfremføring når Statkraft graver: Stikkledning beregnes fra tilkoblingspunkt på eksisterende fjernvarmenett til nærmeste yttervegg. Dersom kunden ønsker å legge fjernvarmerørene under ... ansvarlig for å plassere fjernvarmerørene. Kunden har da ansvar for at fjernvarmerørene blir liggende riktig i teknisk rom og blir liggende som prosjektert ut av bygget. Kunden har ansvar for at arbeid

 • Smarte tekniske løsninger

  løsninger for deg! Er du som utbygger i tvil om valg av teknisk løsning, bistår vi gjerne med konkrete forslag og råd. Dette er gratis og uforpliktende for utbygger. Vi anbefaler et innledende møte for å drøfte ... hvilke muligheter som kan være aktuelle for ditt bygg, hva du bør ta hensyn til og hva som kreves. Tilkobling til fjernvarme krever fremføring av en fjernvarmeledning. For en kostnadseffektiv og smidig prosess

 • Tekniske bestemmelser

  Tekniske bestemmelser gullrør For å sikre god kvalitet på de rørtekniske anleggene er det viktig at det bygges i samsvar med de tekniske bestemmelsene for fjernvarme i området. Nederst på denne siden ... dimensjonering og valg av utstyr i forhold til trykk og temperaturnivå i noen områder. Vi kan ta ansvar for å bygge kundesentralen slik at alle bestemmelser blir fulgt. Vi kvalitetsikrer innsendt systemskjema

 • Anleggsbidrag

  Anleggsbidrag Blokkbebyggelse For nye prosjekter tilbyr Statkraft Varme en delingsmodell der vi tar en andel av kostnadene ved fremføring av fjernvarme, leveranse og montering av kundesentral. Delingsmodellen ... Delingsmodellen forutsetter at all oppvarming og varmtvann benytter fjernvarme, også eventuell gulvvarme på bad og gang. I motsatt fall defineres leveransen som en dellevering og alle kostnadene ved framføring

 • Kvalitetskontroll av anlegg

  Statkraft Varme for kontroll mot tekniske bestemmelser for fjernvarme. Statkraft Varme ønsker så tidlig som mulig i prosessen å få tilsendt systemskjema for kundesentralen for fjernvarme og for varmeanlegget ... bistå utbyggere i valg og utforming av teknisk løsning. På den måte kan vi bidra til den beste løsningen for kunden og for oss. Vi vil også foreta en etterkontroll når anlegget er satt i drift. Se også Tekniske bestemmelser

 • Skal du grave?

  grave fjernvarmegrøft Den som graver har ansvaret. Spør før du graver! Brudd på fjernvarmeledningen og skader på annet utstyr kan få store konsekvenser. Den som forårsaker skade, risikerer å bli stilt ... stilt økonomisk ansvarlig for de totale kostnader et brudd medfører. Spør før du graver Statkraft Varme har satt ut tjenesten med å gi ut gravemeldingskart til Geomatikk AS. Kontakt dem via deres kundeportal

 • Valg av energiløsning

  Menn på kontor Flere ... energikalkulator som sammenligner ulike løsninger. Byggherre har flere alternative løsninger å velge mellom for å dekke det termiske behovet i bygget. Ved valg av energiløsning er det viktig å tenke gjennom kostnader ... Statkraft Varme har som målsetting å alltid være konkurransedyktig og vi bidrar gjerne inn i prosjektet for å komme frem til gode og kostnadseffektive løsninger.