Søk

Ønsker du å begrense resultatene, prøv å kombinere søket ditt med et annet nøkkelord.

Du søkte etter "". Dette resulterte i 186 treff.
 • Ny adkomst ved Heimdal varmesentral

  foretatt en grundig gjennomgang av helse- og sikkerhetsmessige aspekter ved avfallslevering til Heimdal varmesentral. Det er ønskelig å minimere trafikkbelastningen på området. De som skal levere avfall må ha ... opplæring for å sikre at HMS rutiner blir fulgt.   Følgende gjelder for avfallslevering til Heimdal varmesentral (gjeldende fra 2018, men vil fases inn gradvis frem til sommer 2018): Alle skal ha en skriftlig

 • Levering av avfall til Heimdal Varmesentral 2017-03.pdf

  Work instruction The Statkraft Way Levering av avfall til Heimdal Varmesentral Internal Author: Katrine Bråthen Rev. no.: 04 Owner: Head of DHT - District Heating Trondheim Doc. no

 • 06.09.2015 Levering av avfall til Heimdal Varmesentral_instruks.pdf

  Work instruction The Statkraft Way Levering av avfall til Heimdal Varmesentral Internal Approver: Espen Hanssen Rev. no.: 02 Owner: Head of DHT - District Heating Trondheim Doc. no

 • 13-869 Levering av avfall til Heimdal Varmesentral 1231541_1_1.pdf

  Work instruction The Statkraft Way Levering av avfall til Heimdal Varmesentral Open Author: Katrine Bråthen Rev. no.: 04 Owner: Head of DHT - District Heating Trondheim Doc. no.: 13-869

 • 13-869 Levering av avfall til Heimdal Varmesentral 1010053_2_0.pdf

  Work instruction The Statkraft Way Levering av avfall til Heimdal Varmesentral Internal Approver: Espen Hanssen Rev. no.: 03 Owner: Head of DHT - District Heating Trondheim Doc. no

 • Instruks for levering av avfall til Heimdal Varmesentral 2017 03.pdf

  Work instruction The Statkraft Way Levering av avfall til Heimdal Varmesentral Internal Author: Katrine Bråthen Rev. no.: 04 Owner: Head of DHT - District Heating Trondheim Doc. no

 • fjernnettet_.pdf

  Marienborg varmesentral Nedre Leirfoss varmesentral Heimdal varmesentral Heggstadmoen varmesentral Øya varmesentral Nidarvoll varmesentral Brattøra varmesentral Midtbyen varmesentral Lilleby varmesentral ... varmesentral Lade NTNU E6 E6 NSB Rotvoll Tyholt Dragvoll Byåsen Risvollan Granåsen Sandmoen Heimdal Kattem

 • trondheim konsesjonskart 2013_tcm84-24916.pdf

  Ranheim Byåsen Heimdal

 • Avfall

  Mottak av avfall Pøse med husholdningsavfall Heimdal varmesentral i Trondheim mottar restavfall fra Nord-Gudbrandsdal i sør til Saltfjellet i nord. Dette er restavfall etter kildesortering. Omtrent ... forutsetter skriftlig avtale. Privatpersoner kan ikke levere avfall direkte til Heimdal varmesentral. Åpningstid på Heimdal varmesentral: Kl. 07.00-15.00 Leveringsadresse: Østre Rosten 82 Gebyr: 925 kroner pr

 • Konsesjonskart Trondheim mars 2017.pdf

  Rockwool VS. Nidarvoll VS Heimdal VS Heggstadmoen VS Tegnforklaring Rør.Midtlinje - I drift Primær Varme Rør.Midtlinje - Ute av drift Primær Varme Varmesentral.Posisjon - Varmesentral Konsesjonsgrense.Grense

 • Konsesjonskart Namsos 2018.pdf

  Namsos varmesentral Moelven Van Severen varmesentral N S W E Tegnforklaring Rør.Midtlinje - I drift Primær Varme Abc Def Varmesentral.Navnpåskrift Varmesentral.Posisjon - Varmesentral Konsesjonsgrense

 • Fjernvarme 09 NO_tcm10-4580.pdf

  π Et fjernvarmesystem består av tre deler: En kundesentral (hos kunden), en varmesentral (produksjonsanlegg) og et fjernvarmenett. I kundesentralen overføres varmen fra fjernvarme- nettet til ... bioenergi hovedkilden. DISTRICT HEATING FaKTa Var mt van n π Avk jølt va nn π Varmesentral Skole Bolig Kontorbygg MILJØPÅVIRKNING Fjernvarme basert på forny bare energi- kilder bidrar

 • Revidert konsesjon fjernvarme Gardermoen 2 .pdf

  Gardermoen varmesentral N S W E Tegnforklaring Rør.Midtlinje - I drift Primær Varme Rør.Midtlinje - Forprosjekt Primær Varme Abc Def Varmesentral.Navnpåskrift Varmesentral.Posisjon - Varmesentral Konsesjonsgrense

 • Konsesjonskart Namsos.pdf

  Namsos Varmesentral Tegnforklaring Rør.Midtlinje - I drift Primær Varme Varmesentral.Posisjon - Varmesentral Konsesjonsgrense.Grense Konsesjonsområde.Område - Eksisterende Kyst.Vannflate Kystlinje

 • Trondheim

  fjernvarme i Trondheim Trondheim varmesentral Trondheim har hatt fjernvarme siden 1982. I dag dekker fjernvarme 30 prosent av byens oppvarmingsbehov. Forbrenningsanlegget på Heimdal benytter hovedsakelig restavfall ... fjernvarmevannet. Avfallet kommer fra hele Midt-Norge, fra Saltfjellet i nord til Dovre i sør. Fra Heimdal går varmt vann i rør til store deler av byen. Blant institusjonene som får fjernvarme i Trondheim