Vår visjon og våre verdier

Virksomheten vår er kontinuerlig i utvikling, men våre tre verdier står fast. De definerer vår kultur og er kjernen i alt vi gjør.

Vår visjon

Vi leverer ren energi


Våre verdier

Kompetent: Vi bruker kunnskap og erfaring til å oppnå ambisiøse mål og vinne anerkjennelse som en ledende aktør.
Ansvarlig: Vi skaper verdier samtidig som vi viser omsorg for ansatte, kunder, miljøet og samfunnet generelt.
Nyskapende: Vi tenker kreativt, identifiserer muligheter og utvikler effektive løsninger.

 

Vår miljøstrategi

  • Vi har etablert en langsiktig miljøstrategi. Strategien setter en rekke klare ambisjoner og mål for vårt miljøarbeid. Mot 2030 skal vi:
  • I all hovedsak ha fornybar forsyning, 98 - 99% gjennom spillvarme, varmepumpe og el. Fossilt brensel brukes kun som beredskap ved utfall og på de kaldeste dagene.
  • Fjernvarmenettet skal ha stor grad av automatisering og driftes ved lavere temperatur.
  • Fjernvarmenettet skal ha stor grad av fleksibilitet og muligheter for å utnytte byens energiressurser.
  • Arbeide for å senke utslippsnivåene fra anleggene ytterligere.

I tillegg betaler vi:

  • opprinnelsesgarantier for all strøm vi bruker.
  • CO2-avgift for restavfallet som destrueres og gjenvinnes til energi.