Vår visjon og våre verdier

Virksomheten vår er kontinuerlig i utvikling, men våre tre verdier står fast. De definerer vår kultur og er kjernen i alt vi gjør.

Vår visjon

Vi fornyer verden med ren energi.


Våre verdier

 

Vi er ansvarlige

Vi tar hensyn og er oppmerksomme på hvordan vårt arbeid påvirker kollegaer, kunder, samfunnet og miljøet rundt oss.

Vi utvikler oss sammen

Vi er ett Statkraft. Vi deler vår kompetanse, anerkjenner verdien av mangfold og lærer av enhver situasjon.

Vi gjør en forskjell

Vi tar imot utfordringer, fokuserer på det viktigste og leverer løsninger som driver positiv endring.

 

Vår miljøstrategi

  • Vi har etablert en langsiktig miljøstrategi. Strategien setter en rekke klare ambisjoner og mål for vårt miljøarbeid. Mot 2030 skal vi:
  • I all hovedsak ha fornybar forsyning, 98 - 99% gjennom spillvarme, varmepumpe og el. Fossilt brensel brukes kun som beredskap ved utfall og på de kaldeste dagene.
  • Fjernvarmenettet skal ha stor grad av automatisering og driftes ved lavere temperatur.
  • Fjernvarmenettet skal ha stor grad av fleksibilitet og muligheter for å utnytte byens energiressurser.
  • Arbeide for å senke utslippsnivåene fra anleggene ytterligere.

 

I tillegg betaler vi:

  • opprinnelsesgarantier for all strøm vi bruker.
  • CO2-avgift for restavfallet som destrueres og gjenvinnes til energi.