Utbygging

Nybygg

Vi ønsker å ha en høy servicegrad overfor kunder og utbyggere som ønsker fjernvarme til sine bygg. Vi kan yte bistand gjennom hele prosessen fra idé til drift.

Idéfasen - energiløsninger

Valg av tekniske løsninger

  • Rådgivning og valg av teknisk løsning
  • Prinsipper

Prosjektering og Bygging

  • Samordning av graving
  • Levering av Byggvarme
  • Plassering av teknisk rom
  • Levering og bygging av teknisk rom

Drift av anlegg