Utbygging

Vi ønsker å ha en høy servicegrad overfor kunder og utbyggere. Den beste servicen kan vi gi når vi kommer tidlig i dialog med utbyggeren – så tidlig som mulig! Ta gjerne kontakt for et innledende møte.

Dette kan vi hjelpe deg med

  • Uforpliktende oppstartsmøte
  • Valg av teknisk løsning for både varme og kjøling
  • Fjernvarmebasert byggvarme/-tørke
  • Fjernvarmebasert snøsmelteanlegg
  • Angi tilkoblingspunkt
  • Kvalitetssikring av teknisk løsning
  • Levering og bygging av kundesentraler
  • Løsninger for måling og avregning
  • Etterkontroll av anlegg

Hvor leverer vi fjernvarme?

Kartet kan du bruke for å se om du kan få fjernvarme fra oss. Du kan søke i kartet etter ønsket adresse. Våre konsesjonsområder er markert med gult og du ser da om adressen ligger innenfor det gule området eller ikke.

Når du zoomer helt inn, vil fjernvarmerørene komme til syne i kartet. Du kan også se hvor våre varmesentraler ligger. Kartet har en brukervennlig avstands- og arealmålefunksjon som du når via "linjalen" i øverste høyre hjørne.

Konsesjonsgrensene er under stadig endring og representerer ikke absolutte grenser, det kan være forhold som gjør at områder utenfor kan få fjernvarme, og likeledes at områder innenfor konsesjonsområdet ikke bør tilbys fjernvarme. Ta derfor kontakt med oss for å diskutere muligheter for tilkobling, valg av trasé og for å sikre at begge parter tilrettelegger for lavest mulig påkoblingskostnader.

Fjernvarmekart

OBS! Kartet er ikke nøyaktig nok til å brukes i forbindelse med graving.


Prosjekt

contact profile
Arnt-Birger Grannes
Prosjektleder Trondheim
contact profile
Arild Reklev
Prosjektleder Harstad, Namsos, Stjørdal og Trondheim
contact profile
Jomar Sætre
Prosjektleder Gardermoen,Nannestad og Sandefjord
contact profile
Tormod Gevelt
Prosjektleder Moss, Ås
contact profile
May Toril Moen
VP Prosjekt og teknologi
contact profile
Stig Lereggen
Prosjektleder Trondheim
contact profile
Jan-Eirik Tobiassen
Prosjektleder Trondheim
contact profile
Tor Erik Schjølberg
Prosjekt og teknologi
contact profile
Torgeir Viking Skiple
Prosjekt og teknologi