Utbygging med fjernvarme er klimasmart og lønnsomt

Skal du bygge nye boliger eller næringslokaler? Fjernvarme er ofte det beste valget av energiløsning. I tillegg til å være stabilt, ha lang levetid og bidra til den sirkulære økonomien, gir fjernvarme godt inneklima, lave driftskostnader og flere kvadratmeter.

Fjernvarme eliminerer behovet for skorsteiner, varmtvannstanker, store energirom og beslaglegging av verdifullt takareal. Med kvadratmeterprisen i dagens byer utgjør dette betydelige summer spart gjennom arealeffektivisering, både for deg som utbygger og for brukeren av bygget eller leiligheten. Les mer om fordeler med fjernvarme
 
Fjernvarme kan bidra til at dere når mål innenfor bærekraft og oppnår høy BREEAM-sertifisering av bygg. 

Få hjelp til planlegging og gjennomføring: 

 

  • Uforpliktende oppstartsmøte
  • Valg av teknisk løsning for både varme og kjøling
  • Fjernvarmebasert byggvarme/-tørke
  • Fjernvarmebasert snøsmelteanlegg
  • Angi tilkoblingspunkt
  • Kvalitetssikring av teknisk løsning
  • Levering og bygging av kundesentraler
  • Løsninger for måling og avregning
  • Etterkontroll av anlegg
Kart over hvor du finner Statkrafts fjernvarmevirksomhet
Kristin Bløtekjær

Fjernvarmekart

Her finner du et kart som viser Statkrafts fjernvarmevirksomhet i Norge. Kartet har avansert søkefunksjon og du kan blant annet finne ut hvor langt det er fra en gitt adresse til nærmeste fjernvarmerør. (widescreen visning kan gi problemer med å vise rør, reduser vidden)

GÅ TIL KART

Opens in new tab or window
hus

Produktkatalog

Se vår brosjyre hvor vi sammen med våre samarbeidspartnere presenterer våre produkter. Her viser vi deg hvordan fjernvarme kan benyttes til ulike formål.

Opens in new tab or window