Jump to content Jump to navigation Jump to search
faser

Utbygging

Vi ønsker å ha en høy servicegrad overfor kunder og utbyggere. Den beste servicen kan vi gi når vi kommer tidlig i dialog med utbyggeren – så tidlig som mulig! Ta gjerne kontakt for et innledende møte.

Dette kan vi hjelpe deg med

  • Uforpliktende oppstartsmøte
  • Valg av teknisk løsning for både varme og kjøling
  • Fjernvarmebasert byggvarme/-tørke
  • Fjernvarmebasert snøsmelteanlegg
  • Angi tilkoblingspunkt
  • Kvalitetssikring av teknisk løsning
  • Levering og bygging av kundesentraler
  • Løsninger for måling og avregning
  • Etterkontroll av anlegg

Hvor leverer vi fjernvarme?

Kartet kan du bruke for å se om du kan få fjernvarme fra oss. Du kan søke i kartet etter ønsket adresse. Våre konsesjonsområder er markert med gult og du ser da om adressen ligger innenfor det gule området eller ikke.

Når du zoomer helt inn, vil fjernvarmerørene komme til syne i kartet. Du kan også se hvor våre varmesentraler ligger. Kartet har en brukervennlig avstands- og arealmålefunksjon som du når via "linjalen" i øverste høyre hjørne.

Konsesjonsgrensene er under stadig endring og representerer ikke absolutte grenser, det kan være forhold som gjør at områder utenfor kan få fjernvarme, og likeledes at områder innenfor konsesjonsområdet ikke bør tilbys fjernvarme. Ta derfor kontakt med oss for å diskutere muligheter for tilkobling, valg av trasé og for å sikre at begge parter tilrettelegger for lavest mulig påkoblingskostnader.

Fjernvarmekart

OBS! Kartet er ikke nøyaktig nok til å brukes i forbindelse med graving.
kalkulator
Halogen

Energikalkulator

Prøv vår energikalkulator

Har du spørsmål rundt valg av energiløsninger, ta kontakt med oss! Med vår energikalkulator kan du også selv gjøre simuleringer på ulike typer energiløsninger for et bygg. Energikalkulatoren viser både totale investeringer, drifts- og energikostnader og klimafotavtrykket for de ulike energiløsningene basert på BREEAM.

Kalkulatoren bygger på full åpenhet om alle beregninger, her er vår dokumentasjon.

 

GÅ TIL KALKULATOR

Fjernvarme PLUSS
Dinamo

Fjernvarme PLUSS

Ved å samle våre produkter i konseptet Fjernvarme PLUSS gjør vi det enkelt og trygt å la fjernvarme dekke hele varmebehovet.

LES MER

Prosjekt

profile image
Arnt-Birger Grannes
Prosjektleder Trondheim
profile image
Arild Reklev
Prosjektleder Harstad, Namsos, Stjørdal og Trondheim
profile image
Jomar Sætre
Prosjektleder Gardermoen,Nannestad og Sandefjord
profile image
Tormod Gevelt
Prosjektleder Moss, Ås
profile image
May Toril Moen
VP Prosjekt og teknologi
profile image
Stig Lereggen
Prosjektleder Trondheim
profile image
Jan-Eirik Tobiassen
Prosjektleder Trondheim
profile image
Tor Erik Schjølberg
Prosjekt og teknologi
profile image
Torgeir Viking Skiple
Prosjekt og teknologi