Brensel

Statkraft Varme benytter ulike typer biobrensel avhengig av hvilket anlegg det dreier seg om, deriblant skogsflis, grot, bark og trebriketter.

Vi prioriterer lokalt brensel såfremt det har ønsket kvalitet og er konkurransedyktig i markedet. Leveransene er regulert i kontrakter mellom brenselsprodusenten og Statkraft Varme, og er basert på prisforespørsler.


Vi kjøper biobrensel til følgende områder:

 
Leverandører av brensel må kjenne til  Statkrafts leveregler for leverandører

News