Karbonfangst og -lagring på Heimdal Varmesentral | Statkraft Varme

I Trondheim jobber Statkraft for å realisere et anlegg for karbonfangst. Det kan fjerne en fjerdedel av Trondheim kommunes klimagassutslipp.

Karbonfangst-, -utnyttelse og lagring handler om å fange utslipp av karbondioksid (CO2) fra luften og enten sende det til lagring på norsk sokkel eller bruke den til å utvikle nye produkter på en bærekraftig måte (CCUS).

Les nærmere prosjektbeskrivelse eller se prosjektets status pr. mai 2024.

 

Vil fjerne 25% av Trondheimes klimagassutslipp

Miljødirektoratet peker på karbonfangst og -lagring som et viktig klimatiltak med betydelig potensial, også for avfallssektoren. Karbonfangst i tilknytning til avfallsforbrenning vil sikre en helhetlig klimaeffektiv løsning for å håndtere avfall. For Trondheim kommune vil karbonfangst ved Heimdal varmesentral innebære en reduksjon i klimagassutslipp på omtrent 25 %.

 

Vil du lære mer om karbonfangst og produksjonen av urban energi?

Populære spørsmål

For deg som er nabo

Bor du i Trondheim kommune, eller i nærheten av Heimdal Varmesentral? Da skjønner vi at du har mange spørsmål. 

Her vil du finne oppdatert informasjon, fremtidige byggeplaner og kontaktinformasjon. 

Tidslinje.

Nabomøte 3. juni

Sted: Hårstad skole, Tiller, personalrommet.

Kl: 18.00 – 20.00  

Se møteinvitasjon

Lenke til påmelding

November 2023
Oktober 2023

Folkemøte

Statkraft inviterer til folkemøte på Heimdal.

Planprogram

Planprogram for regulering av tomter er varslet og sendt på høring. Les mer om prosjektets reguleringsplan.

September 2023

Kick-off med samarbeidet KAN; Klimakur for Avfallsforbrenning i Norge.

 

August 2023

Industrisamarbeidet CCUS Midt-Norge går videre med fase 2.

Juni 2023

Statkraft og Trondheim kommune inngår en samarbeidsavtale

2022

Har fått tilstrekkelig avklaring for at det er mulig å fange CO2 fra Heimdal varmesentral, og godkjent beslutning om å videreutvikle konsepter for fangst og lagring. Se teknologien bak karbonfangstanlegget.

2021

Startet utredning for å se om det er mulig å fange CO2 fra Heimdal Varmesentral  

2020

Oppstart forstudie om karbonfangst og -lagring i Statkraft.

Jobber mot ferdigstilling i 2030

Statkraft arbeider for å bidra til å utvikle gode løsninger for karbonfangst, -utnyttelse og lagring (CCUS), og har som ambisjon å realisere et karbonfangstanlegg på Heimdal Varmesentral i 2030. Det er flere utfordringer som må løses for at dette skal bli en realitet, blant annet må det komme på plass gode og forutsigbare virkemidler og markedsmekanismer, som gjør det mulig å utvikle lønnsomme karbonfangst og -lagringsprosjekter. 


Framover skal Statkraft konkretisere foretrukne konsepter i verdikjeden for fangst, transport, lagring og potensielt bruk av fanget CO2. Statkraft har et sterkt fokus på sikkerhet, og jobber tett med myndigheter, organisasjoner, samarbeidspartnere, leverandører og lokalmiljøer for å oppnå et best mulig resultat.