Karbonfangst og -lagring på Heimdal Varmesentral

Ved avfallsforbrenningsanlegget Heimdal Varmesentral i Trondheim jobber Statkraft for å realisere karbonfangst og bidra til å redusere klimagassutslipp. Her kan du lese mer om dette prosjektet, teknologien bak, samt om karbonfangst sett i et miljø- og klimaperspektiv.

Karbonfangst-, -utnyttelse og lagring (CCUS) på norsk sokkel handler om å fange utslipp av karbondioksid (CO2) fra luften og enten sende det til lagring eller bruke den til å utvikle nye produkter på en bærekraftig måte.


Miljødirektoratet peker på karbonfangst og -lagring som et viktig klimatiltak med betydelig potensial, også for avfallssektoren. Karbonfangst i tilknytning til avfallsforbrenning vil sikre en helhetlig klimaeffektiv løsning for å håndtere avfall - også det avfallet som samfunnet ikke har klart å redusere, gjenbruke eller gjenvinne. For Trondheim kommune vil karbonfangst ved Heimdal varmesentral innebære en reduksjon i klimagassutslipp på omtrent 25 %.

Populære spørsmål

For deg som er nabo

Se hvordan karbonfangstprosjektet har utviklet seg siden oppstart og finn svar på det du lurer på.

 

Hva skjer i Statkrafts karbonfangstprosjekt?

November 2023

Kick-off med Trondheim kommune (lenke til artikkel)

Oktober 2023

Planforslag

Planforslag for regulering av tomter er varslet og sendt på høring (lenke til side om reguleringsplan

Folkemøte

Les mer om spørsmål som kom opp under folkemøte (lenke til artikkel om folkemøte)

September 2023

Kick-off med KAN (lenke til artikkel om KAN)

August 2023

Industrisamarbeidet CCUS Midt-Norge går videre med fase 2 (lenke til artikkel)

Juni 2023

Statkraft og Trondheim kommune inngår en samarbeidsavtale

Avtalens formål er å legge til rette for, og samarbeide, innen relevante områder, for å videre utrede muligheten for å realisere karbonfangst og lagring ved Statkrafts avfallsforbrenningsanlegg på Heimdal

2022

Har fått tilstrekkelig avklaring for at det er mulig å fange CO2 fra Heimdal varmesentral, og godkjent beslutning om å videreutvikle konsepter for fangst og lagring

2021

  Startet utredning for å se om det er mulig å fange CO2 fra Heimdal Varmesentral  

2020

Oppstart forstudie om karbonfangst og -lagring i Statkraft

Statkraft arbeider for å bidra til å utvikle gode løsninger for karbonfangst, -utnyttelse og lagring (CCUS), og har som ambisjon om å realisere et karbonfangstanlegg på Heimdal Varmesentral i 2030. Det er flere utfordringer som må løses for at dette skal bli en realitet, blant annet må det komme på plass gode og forutsigbare virkemidler og markedsmekanismer, som gjør at flere aktører kan utvikle lønnsomme karbonfangst og -lagringsprosjekter. 


Framover skal Statkraft konkretisere foretrukne konsepter i verdikjeden for fangst, transport, lagring og potensielt bruk av fanget CO2. Statkraft har et sterkt fokus på sikkerhet, og jobber tett med myndigheter, organisasjoner, samarbeidspartnere, leverandører og lokalmiljøer for å oppnå et best mulig resultat.

 

modell over fanngstprosess
Dinamo

Slik fungerer det

Lær om karbonlagring på havets bunn