Gatevarme og snøsmelting med vannbåren varme er kostnadseffektivt

Vannbåren varme gjør det enkelt å holde fortau, idrettsbaner, trapper og torg fri for snø. Dette hindrer fallulykker, gjør brøyting og strøing unødvendig og reduserer behovet for innvendig renhold.

Skal du holde et fortau eller torg der mange ferdes snø- og isfritt? Da er fjernvarme den beste løsningen. Snøfrie sentrum gjør det mer attraktivt å handle der. Butikkene får et enklere renhold og mindre slitasje uten slafs og grus siden folk kommer tørrskodd inn. Dessuten sparer samfunnet mye på å hindre fallulykker. 
 
Gatevarme og snøsmelting med vannbåren varme er effektivt og miljøvennlig. Varmtvannet som strømmer gjennom rørene i bakken, kommer oftest fra overskuddsenergi i samfunnet. 


Veileder for gatevarme og snøsmelting

Hvilke forhold bør du ta hensyn til under planlegging og gjennomføring av vannbårne snøsmelteanlegg? Og hvilke løsninger er best? 

 Vi er klare til å hjelpe deg med uforpliktende råd og veiledning, hvis det er noe du lurer på.

Bruk av fjernvarme til snøsmelting har lav kostnad 

En sensor på bakken registrerer snøfall, og en termostat justerer varmen i forhold til utetemperaturen. Temperaturen ved snø er ofte rundt null grader. Det vil si at vannet i bakken ikke trenger å holde en høy temperatur for å holde snøen unna. 
 
Snøsmelteanlegg klarer seg derfor med returvann, altså vann som allerede har varmet opp bygninger, og bruker ikke mer varme enn det som er absolutt nødvendig for å smelte snøen. Dette bidrar også til at du får en god pris. 

 

Fordeler ved gatevarme og snøsmelteanlegg

  • Hindrer glatte fortau og ulykker
  • Gjør brøyting, strøing og feiing unødvendig
  • Gjør at du unngår reparasjoner etter brøytefeil
  • Minsker behovet for innvendig renhold og reduserer slitasje på gulv
  • Er driftssikre og rimelige å bruke

 

Banevarme

Banevarme holder matta myk å spille på. Dette gjør det mulig å spille ute hele året uten økt risiko for skader. I motsetning til gatevarme eller snøsmelteanlegg som fjerner all snø, må man fortsatt måke på en fotballbane hvis det kommer et stort snøfall. 

Les om Stjørdalsblink som fikk nytt banevarmeanlegg

 

Lav fastpris på gatevarme og banevarme

Statkraft tilbyr en meget lav og konkurransedyktig pris på vannbåren varme til gatevarme og banevarme. Prisen er 75 øre per kWh*. Det er ingen effektledd, volumledd eller fastbeløp. 

*Prisen kan justeres en gang i året ut fra forventede strømpriser.

 

Veiledere
Dinamo

Veiledere om fjernvarme

Hvilke tekniske løsninger er best? Det er best å få alt slik det skal være fra første stund, også når det gjelder fjernvarme, og da kan det være kjekt å ha en oppskrift. Her finner du veiledere om fjernvarme. Disse kan du også benytte som kravspesifikasjon i entrepriser. 

GÅ TIL VEILEDERE

Fastpris snøsmelt
Dinamo

Fastpris for gatevarme

Med vårt fastprisprodukt blir gatevarme svært konkurransedyktig.

Fastpris: kr. 0,75 pr. kWh

*Prisen justeres en gang i året ut fra forventede strømpriser.

hus

Produktkatalog

Se vår brosjyre hvor vi sammen med våre samarbeidspartnere presenterer våre produkter. Her viser vi deg hvordan fjernvarme kan benyttes til ulike formål.

Opens in new tab or window

Relatert innhold