Fjernvarme til gatevarme/snøsmelting

Snøsmelteanlegg minsker risikoen for ulykker ved at fortau og andre arealer holdes tørre, og man slipper brøyting, salting og snømåking. Behovet for innvendig renhold vil også reduseres noe.

Fordelen med bruk av fjernvarme til snøsmelting er at snøsmelteanlegget er mest aktivt rundt ca. 0 grader ute, da har fjernvarmeanlegget god kapasitet og leverer fornybar varme.

Prisen for bruk av fjernvarme til snøsmelteanlegg har en lav pris uten effektledd, noe som medfører en kostnad som er vesentlig lavere enn andre alternativer.

Snøsmelteanlegg kan benyttes til idrettsbaner, fortau, nedkjøring til parkeringshus og liknende. Slike anlegg styres normalt av en sensor som registrerer snøfall og en termostat som regulerer i forhold til utetemperatur.  Når det snør vil anlegget aktiveres slik at området holdes snøfritt.

Fastpris

Med vårt fastprisprodukt blir gatevarme svært konkuransedyktig.

Fastpris ved tilkobling på returledning kr. 1 pr kWh

Fastpris ved tilkobling på ordinært fjernvarmenett kr. 1,2 pr kWh

  • Terje Berg