Om Statkraft Varme

Statkraft Varme er fjernvarmevirksomheten i Statkraft. Vi har drevet med energigjenvinning og fjernvarme siden 1982 og har 130 ansatte i Norge og Sverige. Vi produserer årlig over 1 TWh fjernvarme.

I Norge har Statkraft konsesjon for utbygging og drift av fjernvarme i Trondheim, Harstad, Ås, Namsos, Moss, Nannestad, Sandefjord og Gardermoen.

I Stjørdal leveres fjernvarme gjennom Stjørdal Fjernvarme AS, som er eid 85 prosent av Statkraft Varme AS og 15 prosent av Stjørdal kommune. I Sverige har Statkraft Varme fire anlegg i Kungsbacka, Åmål, Trosa og Vagnhärad.

Vår målsetting er å sørge for en miljøriktig og fleksibel energiforsyning til våre kunder. I Trondheim er over 30 prosent av oppvarmingsbehovet dekket av fjernvarme levert av Statkraft Varme.

Statkraft Varme er kompetansesenteret for fjernvarme i Statkraft-konsernet. Vi ønsker å bidra til en god og energieffektiv utvikling av fjernvarme i Norge og Sverige, gjerne i samarbeid med lokale aktører.

Lysgården
Trondheim
Kristin Bløtekjær

Vår fjernvarmeambisjon

Vi har som ambisjon å styrke vår rolle som en lønnsom og innovativ fjernvarmeaktør i Norge og Sverige. Vi vil ligge i front når det gjelder å ta i bruk nye, smarte løsninger. Vi ønsker å legge til rette for energieffektive bygg og vil engasjere oss på utbyggernes banehalvdel for å sikre at fjernvarme blir installert og utnyttet på best mulig måte.Relatert innhold