Om Statkraft Varme

Statkraft Varme har utnyttet overskuddsenergi til å produsere fjernvarme/-kjøling siden 1982 og har 150 ansatte i Norge og Sverige. Vi produserer årlig over 1,2 TWh fjernvarme, like mye som 180 000 leiligheter bruker på oppvarming i et normalår.

Målet er å sørge for en miljøriktig og fleksibel energiforsyning til våre kunder fra kilder i nærmiljøet, som varme eller kjøling fra fjorden, overskudd fra skogsnæringen, avfallsforbrenning, spillvarme fra industri og kjøling fra sjø og elv. I Trondheim er over 30 prosent av befolkningens oppvarmingsbehov dekket av fjernvarme levert av Statkraft Varme. Overskuddsenergi brukes også til å varme fotballbaner, svømmebasseng, torg, gater og fortau – for å nevne noe. I tillegg til å ha høy kvalitet, bidrar fjernvarmen med andre ord til å frigjøre store mengder elektrisitet til formål som må ha strøm og bidrar dermed til å holde strømprisene nede.

Statkraft Varme er kompetansesenteret for fjernvarme i Statkraft-konsernet. Vi ønsker å bidra til en god og energieffektiv utvikling av fjernvarme i Norge og Sverige, gjerne i samarbeid med lokale aktører. I Norge har Statkraft konsesjon for utbygging og drift av fjernvarme i Trondheim, Harstad, Ås, Namsos, Moss, Nannestad, Sandefjord og Gardermoen. I Sverige har Statkraft Varme fire anlegg i Kungsbacka, Åmål, Trosa og Vagnhärad

Fjernvarmesystemet forklart

Lysgården
Trondheim
Kristin Bløtekjær

Vår fjernvarmeambisjon

Vi har som ambisjon å styrke vår rolle som en lønnsom og innovativ fjernvarmeaktør i Norge og Sverige. Vi vil ligge i front når det gjelder å ta i bruk nye, smarte løsninger. Vi ønsker å legge til rette for energieffektive bygg og vil engasjere oss på utbyggernes banehalvdel for å sikre at fjernvarme blir installert og utnyttet på best mulig måte.

Relatert innhold