Fjernvarme fra avfallsforbrenning

På verdensbasis generer vi mennesker cirka to milliarder tonn avfall, hvert eneste år. Mesteparten av avfallet havner dessverre på søppeldynga, i naturen eller havet og skaper enorme miljøutfordringer. Det beste klimatiltaket er å produsere mindre avfall. Det nest beste er å brenne restavfallet og bruke varmeenergien til noe nyttig.

Destruksjon av avfall gjennom forbrenning, fjerner miljøgifter og smittestoffer fra kretsløpet. Det er bedre at vi brenner avfallet enn at vi graver det ned i jorden, noe som ville ha ført til betydelige CO2-utslipp (metangass) og at farlige gasser hadde sluppet ut i naturen.

Les mer: Karbonfangst- og lagring i Trondheim


Som en naturlig konsekvens av avfallsforbrenningsprosessen, skapes det spillvarme. Denne varmen utnytter vi inn i et fjernvarmenett – som dermed anses for å være karbonnøytral energi. Forbrenningsanlegg med avfallshåndtering er en nødvendig funksjon i samfunnet vårt, og bidrar til å opprettholde en miljøvennlig og sirkulær økonomi.


Les mer: Praktisk informasjon til leverandører av brensel og avfall

Les mer: CO2 avgift på avfallsforbrenning gir økt mottaksgebyr i 2022


I dag er det kun ved Heimdal Varmesentral i Trondheim Statkraft bruker avfall til å varme opp fjernvarmevannet. De andre fjernvarmeanleggene bruker brensel fra andre biologiske materialer.

News