Avtalevedlegg

På denne siden finner du de dokumentene du trenger i forbindelse med inngåelse av en leveranseavtale med oss.

Under har vi lagt opp lenker til våre veiledere, tekniske bestemmelser og leveringsbestemmelser.

Nederst på siden finner du standard tegninger og beskrivelser for grøfter, ventiler, veggjennomføring, el tilkobling, alarmtrådkobling, alt du trenger å vite om bestillingstider og annet. Disse dokumentene er gjeldende for alle nye avtaler. Din kontrakt refererer til de vedleggene som er aktuelle for deg.