Avtalevedlegg

Har du en avtale med oss i Statkraft? Her finner du veiledere, tekniske bestemmelser, beskrivelser, leveringsbestemmelser og alt du trenger å vite om bestillingstider.

Nederst på siden finner du standard tegninger og beskrivelser for grøfter, ventiler, veggjennomføring, el tilkobling, alarmtrådkobling, alt du trenger å vite om bestillingstider og annet. Disse dokumentene er gjeldende for alle nye avtaler. Din kontrakt refererer til de vedleggene som er aktuelle for deg.