Ledige stillinger hos Statkraft Varme

Vi har for tiden flere ledige stillinger.

Driftsteknikker ved Heimdal Varmesentral

Vi søker etter en Driftsteknikker med god teknisk kompetanse og erfaring innen drift av prosessanlegg eller maskineri. Du må trives i en variabel arbeidshverdag og aktivt bidra til kontinuerlig forbedringsarbeid i hele organisasjonen.

Din Rolle:

 • Ansvar for at HSE blir i varetatt i alle arbeidsprosesser. Etterleve Statkrafts nullvisjon
 • Ansvarlig utførende av DHT sine drift- og vedlikeholdsrutiner på anlegg i drift
 • Områdeansvarlig for LOTO og Arbeidstillatelse
 • Bidra til at all utførende aktivitet i DHT sine anlegg registreres i SAP. Herunder periodisk vedlikehold, korrektivt vedlikehold og driftsrutiner
 • Bidra til kontinuerlig utvikling og forbedring av vedlikeholdsprogrammer og planer
 • Planlegge og gjennomføre eget arbeid, herunder bestille deler og assistanse fra leverandører
 • Sørge for dokumentasjon av beste praksis
 • Delta på hjemmevaktordningen for drift
 • Ved avvik og forstyrrelser i driften utføre feilsøking, feilretting og nødvendig feilrapportering innenfor kompetanseområdet
 • Delta i teknisk stansplanlegging ved behov innenfor ansvarsområdet
  Håndtering av kjemikalier, prøvetaking etc
 • Håndtering og kontroll av avfallsprodukter fra produksjon, inklusive utslipp til luft og vann
 • Bistå med planlegging og gjennomføring av reparasjoner og utbygging på nett

Din Profil:

 • Teknisk fagskole eller tilsvarende f.eks. Maskinist, Varme- /kjøleteknikk
 • KEM teknikk, Prosessteknikk, Automasjon e.l.
 • Bakgrunn fra VVS, rørlegger el.lignende
 • Erfaring med pass av kjelanlegg, operatørsertifikat/kjelpassersertifikat (rødt)
 • God prosessforståelse, kjent med automatiserte anlegg og reguleringstekniske prinsipper   
 • Relevant erfaring med drift og vedlikehold.
 • Liker å jobbe med praktisk problemløsning, forbedringsarbeid og innehar gode samarbeidsevner

Søker må ha sertifikat for personbil. I stillingen må det påregnes noe utkalling. Vi vektlegger personlige egenskaper som samsvarer med våre verdier; kompetent, ansvarlig og nyskapende.

Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og tjenester i flere land. Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse.

Jobbtype: Fast / heltid
Arbeidstid: Dag / vaktordning
Søknadsfrist: 31.08.2022
Arbeidssted: Trondheim
Kontaktperson:

Øystein Ramsli, Leder Vedlikehold Heimdal Varmesentral

 tlf: +47 934 33 663

   

 

Operativ leder for avdeling Distribusjon, Trondheim

 

Ønsker du å jobbe med fjernvarme og fornybar energi, og bidra til å forme framtidens fjernvarmesystem i Trondheim?


Statkraft sin fjernvarmevirksomhet i Trondheim utvider teamet med en operativ leder med ansvar for videreutvikling, forbedring og vedlikehold av vårt distribusjonssystem av fjernvarme, fra våre 11 produksjonssentraler og ut til våre kunder.

Optimalisering av vårt distribusjonssystem og anleggene til våre kunder er viktige prosesser for at vi skal kunne levere fremtidens energiløsninger og nå våre miljømål. Som leder av denne enheten må trives i en variabel arbeidshverdag og være en aktiv bidragsyter til kontinuerlig forbedring. Du må ha gode samarbeidsegenskaper da mye av dine leveranser skjer i tett samarbeid med andre avdelinger i organisasjonen.

Stillingen rapporterer til Fjernvarmesjefen i Trondheim.  Du vil bli en del av et kompetent lederteam for operativ enhet Trondheim, hvor hovedoppgaven er å drifte og vedlikeholde anleggene.

Din Rolle:

 • Ansvar for at HSE blir ivaretatt i alle arbeidsprosesser og etterleve Statkrafts nullvisjon
 • Personal- og økonomiansvar for avdeling Distribusjon med 5 medarbeidere
 • Fagansvar for distribusjon av energien vi produserer, bringe energien helt ut til kunde
 • Prosessfaglig støtte og kravstiller til Produksjon, Vedlikehold og Prosjekt, herunder utarbeide standarder og samle beste praksis
 • Premissgiver for optimal drift og analyse, herunder gjennomføring av rotårssaksanalyser (RCA), forbedringsarbeid, tekniske- og økonomiske analyser
 • Håndtere interne grensesnitt mot andre avdelinger og eksterne grensesnitt mot leverandører
 • Utarbeide beslutningsunderlag og delta i investeringsplanlegging
 • Ansvarlig for utførende del av proaktiv og reaktiv kundehåndtering i Trondheim

 Din Profil:

 • Høyskole-/universitetsutdanning, eller tilsvarende kompetanse innen f.eks. Prosess- og/eller varmeteknikk, automasjon og VVS/byggetekniske fag
 • Relevant erfaring med drift og vedlikehold av prosess-/varmetekniske anlegg og/eller rådgivende ingeniørvirksomhet er en fordel
 • Fordel om du har ledererfaring og erfaring med leverandører, utbyggere og kundegrensesnitt
 • Liker å jobbe målrettet med praktisk problemløsning, forbedringsarbeid og innehar gode samarbeidsevner
 • Evner å jobbe strukturert etter definerte mål og motivere ansatte til å nå disse målene
 • Beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig

Søker må ha sertifikat for personbil. Vi vektlegger personlige egenskaper som samsvarer med våre verdier; kompetent, ansvarlig og nyskapende.

 

 

 

Jobbtype: Fast / heltid
Arbeidstid: Dag 
Søknadsfrist: 19.08.2022
Arbeidssted: Trondheim
Kontaktperson:

Ove Berggård, Fjernvarmesjef Trondheim

mob: +47 95286529

   

 

For ledige stillinger andre steder i Statkraft-konsernet, se denne siden: