Vi har for tiden to ledige stillinger

Operativ leder for avdeling Distribusjon i Trondheim og Teknisk vakt ved Hjellholmen Varmesentral i Harstad

Operativ leder for avdeling Distribusjon, Trondheim

Ønsker du å jobbe med fjernvarme og fornybar energi, og bidra til å forme framtidens fjernvarmesystem i Trondheim?
Statkraft sin fjernvarmevirksomhet i Trondheim utvider teamet med en operativ leder med ansvar for videreutvikling, forbedring og vedlikehold av vårt distribusjonssystem av fjernvarme, fra våre 11 produksjonssentraler og ut til våre kunder.

Din Rolle:

 • Ansvar for at HSE blir ivaretatt i alle arbeidsprosesser og etterleve Statkrafts nullvisjon
 • Personal- og økonomiansvar for avdeling Distribusjon med 5 medarbeidere
 • Fagansvar for distribusjon av energien vi produserer, bringe energien helt ut til kunde
 • Prosessfaglig støtte og kravstiller til Produksjon, Vedlikehold og Prosjekt, herunder utarbeide standarder og samle beste praksis
 • Premissgiver for optimal drift og analyse, herunder gjennomføring av rotårssaksanalyser (RCA), forbedringsarbeid, tekniske- og økonomiske analyser
 • Håndtere interne grensesnitt mot andre avdelinger og eksterne grensesnitt mot leverandører
 • Utarbeide beslutningsunderlag og delta i investeringsplanlegging
 • Ansvarlig for utførende del av proaktiv og reaktiv kundehåndtering i Trondheim

Din Profil:

 • Høyskole-/universitetsutdanning, eller tilsvarende kompetanse innen f.eks. Prosess- og/eller varmeteknikk, automasjon og VVS/byggetekniske fag
 • Relevant erfaring med drift og vedlikehold av prosess-/varmetekniske anlegg og/eller rådgivende ingeniørvirksomhet er en fordel
 • Fordel om du har ledererfaring og erfaring med leverandører, utbyggere og kundegrensesnitt
 • Liker å jobbe målrettet med praktisk problemløsning, forbedringsarbeid og innehar gode samarbeidsevner
 • Evner å jobbe strukturert etter definerte mål og motivere ansatte til å nå disse målene
 • Beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig

Søker må ha sertifikat for personbil. Vi vektlegger personlige egenskaper som samsvarer med våre verdier; kompetent, ansvarlig og nyskapende.

Jobbtype: Fast / heltid
Arbeidstid: Dag
Søknadsfrist: 13.05.2022
Arbeidssted: Trondheim
Kontaktperson:

Ove Berggård, Fjernvarmesjef Trondheim

mob: +47 95286529

   

Teknisk vakt ved Hjellholmen Varmesentral

Er du interessert i fornybar energi og bærekraft? Vi søker etter en person som kan delta i teknisk vakt ved fjernvarmeanlegget vårt på Hjellholmen i Harstad.

Stillingen innebærer en vaktuke hver 4. uke. Dette er i underkant av en 20 % stilling og kan kombineres med annet ordinært arbeid, utrykningstiden er 30 min.  

Arbeidstid i vaktuken (tirsdag til tirsdag) er: 
Hverdager kl 1500-kl 0700, i helgene går vakten fra fredag kl 1500 til mandag kl 0700.

 

Din Rolle:

 • Etterleve og bidra til Statkrafts nullvisjon innen HSE
 • Ansvarlig for oppetid og drift ved anlegget i vaktuken
 • Kontakt med fjernvarmekunder, leverandører og annet servicepersonell

Din Profil:

 • Relevant allsidig teknisk bakgrunn
 • Erfaring fra vannbårne varmesystemer
 • Erfaring fra drift av kjelanlegg, samt kjennskap til automasjonsanlegg
 • Fordel med kjelpasserkurs og gasskurs, men dette er ikke et krav
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig

Søker må ha sertifikat for personbil. Ved ansettelse vektlegger vi personlige egenskaper som samsvarer med våre verdier; kompetent, ansvarlig og nyskapende.  Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og et arbeidsmiljø preget av inkludering og utvikling.

Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og tjenester i flere land. Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse.

 

Jobbtype: Fast/deltid
Arbeidstid: Skift / turnus / arbeidstidsordning
Søknadsfrist: 12.05.2022
Arbeidssted:  Harstad
Kontaktperson:

Leif-Bernt Pedersen, Driftsleder

mob: +47 91713177

For ledige stillinger andre steder i Statkraft-konsernet, se denne siden: