" lys grå metallplate bygg med vinduer
Explained by Statkraft
15 Jun, 2020

Fjernvarme: Slik får du energieffektive og miljøvennlige bygg

Fjernvarmeanlegg kan utnytte overskuddsenergi fra lokalsamfunnet til å dekke ulike varme- og kjølebehov. Dette er energi som ellers ville gått tapt, men som i stedet kan være en positiv faktor i...

Les mer
Heimdal varmesentral

Statkraft utreder mulighetene for karbonfangst og -lagring på Heimdal Varmesentral

Statkraft har forpliktet seg til utslippskutt i tråd med 1,5 grader målet, og har gjennom Carbon Neutral Now Pledge forpliktet seg til å være klimanøytrale innen 2040. Dette innebærer at vi må kutte i...

Les mer
Skog som speiles i vann
Foto: Damian Heinisch

En bærekraftig fremtid

Vår ambisjon er å bidra til en mer bærekraftig framtid ved å levere fornybar fjernvarme til næringsliv, virksomheter, lokalsamfunn og hjem.

Les mer

Nyheter

Kart over hvor du finner Statkrafts fjernvarmevirksomhet
Kristin Bløtekjær

Fjernvarmekart

Her finner du et kart som viser Statkrafts fjernvarmevirksomhet i Norge. Kartet har avansert søkefunksjon og du kan blant annet finne ut hvor langt det er fra en gitt adresse til nærmeste fjernvarmerør.

GÅ TIL KART