Jump to content Jump to navigation Jump to search

Statkraft Varme

Replacewithtranslations
Norway
top video
Dinamo

Varme med omtanke

Fornybar energi kan ikke bare være en del av løsningen for verdens energibehov. Det er selve løsningen.

LES MER:

altText
Explained by Statkraft
15 Jun, 2020

Fjernvarme: Slik får du energieffektive og miljøvennlige bygg

Fjernvarmeanlegg kan utnytte overskuddsenergi fra lokalsamfunnet til å dekke ulike varme- og kjølebehov. Dette er energi som ellers ville gått tapt, men som i stedet kan være en positiv faktor i...

Les mer
altText

Om fjernvarme

Fjernvarme utnytter lokale energikilder fra både biobrensel, avfall og industri – ressurser som ellers ville gått til spille. Fjernvarme har derfor en nøkkelrolle i vår felles kamp for å minske u...

Les mer
Skog som speiles i vann
Foto: Damian Heinisch

En bærekraftig fremtid

Vår ambisjon er å bidra til en mer bærekraftig framtid ved å levere fornybar fjernvarme til næringsliv, virksomheter, lokalsamfunn og hjem.

Les mer

Nyheter

Fjernvarmekart

OBS! Kartet er ikke nøyaktig nok til å brukes i forbindelse med graving.