" lys grå metallplate bygg med vinduer
Explained by Statkraft
15 Jun, 2020

Fjernvarme: Slik får du energieffektive og miljøvennlige bygg

Fjernvarmeanlegg kan utnytte overskuddsenergi fra lokalsamfunnet til å dekke ulike varme- og kjølebehov. Dette er energi som ellers ville gått tapt, men som i stedet kan være en positiv faktor i...

Les mer
Heimdal varmesentral

Statkraft utreder mulighetene for karbonfangst og -lagring på Heimdal Varmesentral

Statkraft har forpliktet seg til utslippskutt i tråd med 1,5 grader målet, og har gjennom Carbon Neutral Now Pledge forpliktet seg til å være klimanøytrale innen 2040. Dette innebærer at vi må kutte i...

Les mer
Skog som speiles i vann
Foto: Damian Heinisch

En bærekraftig fremtid

Vår ambisjon er å bidra til en mer bærekraftig framtid ved å levere fornybar fjernvarme til næringsliv, virksomheter, lokalsamfunn og hjem.

Les mer

Nyheter

Fjernvarmekart

OBS! Kartet er ikke nøyaktig nok til å brukes i forbindelse med graving.