Statkraft Varme

Norway flag icon
Norway

" lys grå metallplate bygg med vinduer
Explained by Statkraft
15 Jun, 2020

Fjernvarme: Slik får du energieffektive og miljøvennlige bygg

Fjernvarmeanlegg kan utnytte overskuddsenergi fra lokalsamfunnet til å dekke ulike varme- og kjølebehov. Dette er energi som ellers ville gått tapt, men som i stedet kan være en positiv faktor i...

Les mer
mange ventiler som stikker ut fra en vegg

Om fjernvarme

Fjernvarme utnytter lokale energikilder fra både biobrensel, avfall og industri – ressurser som ellers ville gått til spille. Fjernvarme har derfor en nøkkelrolle i vår felles kamp for å minske u...

Les mer
Skog som speiles i vann
Foto: Damian Heinisch

En bærekraftig fremtid

Vår ambisjon er å bidra til en mer bærekraftig framtid ved å levere fornybar fjernvarme til næringsliv, virksomheter, lokalsamfunn og hjem.

Les mer

Nyheter

Fjernvarmekart

OBS! Kartet er ikke nøyaktig nok til å brukes i forbindelse med graving.