Fjernvarme og overskuddsenergi

Fjernvarme er kort og godt utnyttelse av overskuddsenergi fra ulike industrier, avfallsbrenning, skogdrift, sjø, biogass og deponi – energi som ellers ville gått til spille.

Denne energien sendes som varme gjennom et fjernvarmenett eller kjøling via et fjernkjølenett, til boliger og næringsbygg i samfunnet vårt. Næringsbygg og industri kan overføre sin overskuddsenergi tilbake i samme nett.


Fjernvarme kan brukes til mer enn varming og kjøling. Gatevarme, byggvarme og hvitevarer er også gode bruksområder. Ved å erstatte strøm som energikilde, bidrar fjernvarme til at vi frigjør kapasitet i strømnettet til elektrifisering av samfunnet. Fjernvarme har derfor en sentral rolle i overgangen til en mer sirkulær økonomi.


Under finner du artikler om fjernvarme og hvordan fjernvarme fungerer i praksis.

News