EnergiGuiden

Energiguiden er et webbasert og kostnadsfritt verktøy som på en enkel og oversiktlig måte gir våre kunder bedre kontroll over fjernvarmeforbruket. Verktøyet bidrar til at du kan spare både penger og miljø.

Vedlikehold lønner seg

Et velfungerende fjernvarmeanlegg skal lønne seg. Derfor tilbyr vi et verktøy som hjelper deg å ha et optimalt fjernvarmeanlegg. Når våre kunders anlegg er godt regulert, blir fjernvarmenettet mer effektivt, og sammen sparer vi penger og miljø.

Enkelt overblikk

Energiguiden er konstruert slik at alle brukere skal kunne bruke den og forstå hvordan den fungerer. Det innebærer at du enkelt kan følge opp og analysere dine eiendommers målerdata og forbruksmønster. All handtering skjer i en vanlig nettleser, noe som betyr at du har tilgang til dine målerdata når det måtte passer deg.

Avslør "varmetyvene"!

Dette kan du bruke energikalkulatoren til:

  • Finn unødig høye makseffekter sammenlignet med normalforbruket.
  • ΔT (delta-T) viser om anlegget utnytter varmen godt og er godt regulert
  • ET-diagrammet viser om forbruket avviker fra utetemperaturen.


Nyttige rapporter og funksjoner:

  • Energiforbruk (døgn, uke, måned, år)
  • Effektuttak (time, døgn, uke, måned, år)
  • Volum
  • Forbruksmønster
  • Utetemperaturer
  • Eksportmulighet til Excel for videre bearbeiding
ikon Energiguiden
Martin Noreng

Energiguiden

Energiguiden er er stilt til rådighet for for deg slik at du på en enkel måte kan følge opp ditt effektuttak og din energibruk. Du får avdekket toppene og kan sammenligne forbruk gjennom forskjellige tidsperioder. Det nettbaserte verktøyet gir verdifull kunnskap om energibruk, forbruksmønster og kostnader. Dette gjør det enklere å finne ut hvor og når besparende tiltak kan settes i verk. 

GÅ TIL ENERGIGUIDEN

Opens in new tab or window