Utbyggingen av Gardermoen Næringspark: Et utstillingsvindu for fjernvarme

Teknologien rundt fjernvarme- og kjøling utvikles stadig. Gardermoen Næringspark (GNP) er i 2023 en av de største utbyggingsprosjektene i Norge som bruker fjernvarmeteknologi fra Statkraft.

Her bygges det en energiinfrastruktur for fremtiden, med smart bruk av energi som svarer til den grønne omstillingen.


Deler på overskuddsenergi fra spillvarme

Næringsaktørene i parken har ulike varme- og kjølebehov, men fordi de er koblet sammen i samme fjernvarmenett så kan de dele på energien de har til overs.

 

Fjernvarmenettet ved Gardermoen Næringspark tillater at flere bedrifter deler på overskuddsenergien sin.
Fjernvarmenettet ved Gardermoen Næringspark er rigget slik at en eller flere bedrifter kan dele på energien de har til overs.Statkraft bidrar i planleggingen av dette energinettverket, og har to viktige roller foruten fjernvarmeproduksjon; Vi fungerer som administrator for energimåling og fakturering mellom næringsaktørene, samt gir leveringssikkerhet av varme og kjøling dersom egenproduksjon ikke er tilstrekkelig. Les mer om vannbåren varme fra Statkraft.

 

 

 

Nyhetsbrev

Vil du vite mer om klimavennlig nyskapning med fjernvarme- og kjøling? Meld deg på nyhetsbrevet fra Statkrafts fjernvarmevirksomhet!


 

Video: Slik brukes fjernvarmenettet

Driftssjefen ved Gardermoen Varmesentral, Fred-Arne Halvorsen, viser hvordan næringsaktørene i området er bundet sammen av et fjernvarmenett.

Tidslinje for utbyggingen

 • 1998

  Driftstart for anlegget

 • 2015

  Statkraft overtok fjernvarmeanlegget på Gardermoen

 • 2023

   C-Log Varmesentral idriftsettes.

  første kunde kobles til kjølenettet.

 • 2025 - 2027

  Gardermoennettet kobles sammen med nettet på Nannestad

 • 2023 - 2037

  Det nye kjølenettet bygges og kunder kobles på etterhvert.

Fjernvarme og overskuddsenergi

i Gardermoen Næringspark

 

Se hvordan næringsaktørene har optimalisert energiinfrastruturen sin for vannbåren varme:

Fjernvarmeanlegget til Coop Logistikksenter

Coop Logistikksenter (CLog)

Det splitter nye logistikksenteret til COOP er en teknologisk spydspiss i skjæringspunktet mellom lagring, distribusjon og energiforvaltning. Overskuddsvarmen fra det nye lageret til Coop bidrar med så mye energi at de faktisk dekker varmebehovet til hele Gardermoen Næringspark på sommerhalvåret (!). 

 

Les mer om COOP Logistikksenter CLog

Oslo Airport City (OAC)

World seafood center

Oslo Airport City (OAC)

Oslo Airport City er stedsutvikleren som blant annet står bak utviklingen av prosjektene World Seafood Center og Porsche Center Gardermoen. De skal bygge en ny bydel i tilknytning til OSL som føyer seg under begrepet “aiport cities”, og har ambisjoner om å bli Norges mest miljøvennlige næringsområde. 


World Seafood Center

Dette blir verdens største kjøleterminal for sjømat, med 65.000 kvm fordelt på tre bygg. Når alt er ferdig bygget vil 20-30% av Norges lakseeksport fraktes innom her. Det krever sin dose med termisk energi. 

 

 

Les mer om Oslo Airport City

Porsche Center Gardermoen mottar fjernvarme til oppvarming

Porsche Center Gardermoen

Porsche Center Gardermoen har som mål å etablere et mest mulig bærekraftig anlegg, og sikre en drift med minst mulig klimaavtrykk. Fjernvarme er en sentral del av gjennomføringen.

 

Les mer om Porsche Center Gardermoen

Avinor

Avinor er den største mottakeren av fjernvarme ved Gardermoen Næringspark. Her brukes fjernvarme til blant annet avising av fly, samt til å opprettholde en jevn innetemperatur.

Les mer om Gardermoen flyplass og Avinor

OAC sitt store bygg for sjømat
OAC med tillatelse

Bygger ut et kjølenett Det planlegges fortsatt nye områder med næringsbygg i Gardermoen Næringspark. Statkraft har startet utviklingen av et eget kjølenett, og etter hvert vil også temperaturen i grunnvannet utnyttes i energinettverket. Kjølenettet bygges i flere faser og ferdigstilles i 2037.

Etablerer eget kjølenett

Statkraft har startet utviklingen av et eget kjølenett for Gardermoenområdet, og etter hvert vil også temperaturen i grunnvannet utnyttes i energinettverket. Kjølenettet med kobling til grunnvannet gir nye muligheter for kjøling om sommeren og varme om vinteren i tillegg til at det er en effektiv måte å kvitte seg med overskudd av både varme og kjøle. Kjølenettet bygges i flere faser og ferdigstilles i 2037.

Les mer om kjølenettet på Gardermoen

Fjernvarme fra lokalt brensel

Fjernvarmen ved Gardermoen Næringspark kommer fra fjernvarmeanlegget Gardermoen Varmesentral, som bruker karbonnøytralt brensel fra lokale aktører for å produsere fjernvarme. Høsten 2022 ble det bygget en akkumulatortank ved Gardermoen Varmesentral. Uten denne hadde ikke utbyggingen av energinettverket vært mulig i like stor grad.

 

 

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrevet fra Statkrafts fjernvarmevirksomhet for å få informasjon som dette rett i innboksen!

Video: – Her bygger vi en helt ny by

 

Ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher fra Ullensaker Kommune er glad for energiløsningene som utvikles ved Gardermoen Næringspark.

Andre saker fra næringsbygg med fjernvarme: