Energirådgivning for utbyggere

Hvilken energiløsning er den beste for ditt byggeprosjekt? Det er flere forhold og faktorer som påvirker hva du bør velge. Avtal gjerne et møte med en energirådgiver for å få råd og bistand til å regne ut om fjernvarme er en god investering.

Når du skal velge energiløsning, må du først få alle kostnadene på bordet. Kostnader knyttet til investering, drift og vedlikehold må deretter sammenlignes på riktig måte. Fjernvarme er ofte den løsningen som kommer best ut, også når det gjelder miljø. Hvorfor er det slik?

Fjernvarme er stabilt, driftskostnadene er lave og anlegget har like lang levetid som selve bygget. Det er sjelden behov for reinvesteringer. Energien kommer fra overskuddsenergi i samfunnet, store deler fra fornybart brensel i nærområdet som restavfall.

 

Miljøsertifisering med BREEAM-NOR

Fjernvarme kan bidra til å nå mål innenfor bærekraft og oppnå høy BREEAM-sertifisering av bygg eller Energiklasse A i henhold tilht. energimerkeordningen. Siden fjernvarme er lokal overskuddsenergi, er fjernvarmenettene ulike når det gjelder brenselmiks og klimapåvirkning.

Mer enn varme og kjøling

Du kan bruke fjernvarme til mer enn oppvarming og kjøling av bygg. Fjernvarme kan brukes som byggvarme underveis i et byggeprosjekt, som varmtvann til hvitevarer og sørge for snøfrie inngangspartier, fortau og nedkjøringer til parkeringskjellere. Individuell måling for borettslag og sameier er mulig. 

Snorre og Erik på Heimdal varmesentral
Lone Moa

Avtal energirådgivning

Vi bistår gjerne med å sammenligne de ulike energiløsningene slik at du kan ta beslutningen på riktig grunnlag. Dette gjelder i områdene Statkraft leverer fjernvarme. I kartet kan du se hvor det finnes fjernvarme fra Statkraft i dag. Har dere et prosjekt i nærheten av eksisterende infrastruktur, ta gjerne kontakt så er det mulig vi kan utvide nettet.

Kart over hvor du finner Statkrafts fjernvarmevirksomhet
Kristin Bløtekjær

Fjernvarmekart

Her finner du et kart som viser Statkrafts fjernvarmevirksomhet i Norge. Kartet har avansert søkefunksjon og du kan blant annet finne ut hvor langt det er fra en gitt adresse til nærmeste fjernvarmerør. (widescreen visning kan gi problemer med å vise rør, reduser vidden)

GÅ TIL KART

Opens in new tab or window

Mulighetene med fjernvarme