Miljøsertifisering av bygg med fjernvarme

Miljøsertifisering av bygg er en økende trend, og et viktig bidrag på veien mot nullutslippssamfunnet. Visste du at du kan oppnå høy BREEAM-sertifisering av bygg med vannbåren varme / fjernvarme. En energiløsning med fjernvarme og -kjøling kan bidra til å nå mål innenfor bærekraft. Varmeenergien kommer fra overskuddsenergi i samfunnet, store deler fra fornybart brensel i nærområdet, som for eksempel restavfall.

Bruk av fjernvarme gir lave driftskostnader og risiko, og anlegget har like lang levetid som selve bygget. Skal du bygge et sted det finnes fjernvarme, bør du derfor utnytte energien fra fjernvarme til mest mulig, som for eksempel til byggvarme.

Les om hva du kan bruke vannbåren varme til.

BREEAM-sertifisering av bygg 

BREEAM-NOR er en norsk tilpasning av BREEAM som er et internasjonalt og anerkjent miljøsertifiseringssystem for bygninger. 
 
Du kan bruke sertifisering som prosjekteringsverktøy for å ta retningsvalg, til å få bærekraftig finansiering og til å dokumentere bærekraftige ytelser. 
 
Ønsker du å oppnå BREEAM-sertifisering for et bygg, må du registrere prosjektet hos Grønn Byggallianse. Sørg for å følge den formelle BREEAM-NOR-manualen du finner på byggalliansen.no.

Veileder for BREEAM-sertifisering med fjernvarme  

Hvordan kan fjernvarme virke inn på BREEAM-NOR? Hvilke tiltak kan du gjøre for å oppnå flest poeng? Norconsult har laget en veileder på oppdrag fra Statkraft Varme. 
 
Veilederen er rettet mot BREEAM-NOR 2016 for nybygg og rehabilitering. Vi jobber med en ny veileder som vil gjelde for prosjekter registrert fra februar 2022. Meld deg på nyhetsbrevet, så får du beskjed når den er klar. 

Åpne veileder om fjernvarme og BREEAM-NOR

Lokale miljødata og utslippsfaktorer 

Fjernvarme er lokal overskuddsenergi. Fjernvarmenettene er derfor ulike når det gjelder brenselmiks og klimapåvirkning, men generelt har fjernvarme fra Statkraft et meget lavt klimafotavtrykk sammenlignet med alternative løsninger.

Se lokale miljødata og utslippsfaktorer. 

Trenger du energirådgivning? 

Hvordan kan du oppnå BREEAM-NOR-sertifisering med fjernvarme, og hvilken energiløsning er den beste for ditt bygg? Flere forhold og faktorer påvirker hva du bør velge. Avtal møte med en av våre rådgivere for å hjelp til å regne ut om fjernvarme er en god investering for ditt prosjekt, både økonomisk og miljømessig. 

 

Snorre og Erik på Heimdal varmesentral
Lone Moa

Avtal energirådgivning

Vi bistår gjerne med å sammenligne de ulike energiløsningene slik at du kan ta beslutningen på riktig grunnlag. Dette gjelder i områdene Statkraft leverer fjernvarme. I kartet kan du se hvor det finnes fjernvarme fra Statkraft i dag. Har dere et prosjekt i nærheten av eksisterende infrastruktur, ta gjerne kontakt så er det mulig vi kan utvide nettet.

Les vår veileder om hvordan du oppnår BREEAM Excellent med fjernvarme