Jump to content Jump to navigation Jump to search
hvitevarer
Dinamo

Hvitevarer med fjernvarme

Fjernvarmedrevne hvitevarer bruker klimavennlig energi fra fjernvarme i stedet for elektrisitet.

Fjernvarmedrevne hvitevarer bruker klimavennlig energi fra fjernvarme i stedet for elektrisitet. Det er mulig å benytte disse løsningene til både vaskemaskin, oppvaskmaskin, tørketrommel og tørkeskap, avhengig av valgt teknisk løsning, som beskrives nedenfor. De kobles da til varmt tappevann i bygningen. Fordelene er både frigjøring av elektrisitet til andre formål, f.eks. til elbillading, samt at vasketiden normalt kan reduseres en god del.

Veileder 

Hvitevarer som er drevet av fjernvarme er fortsatt ukjent i Norge. Statkraft Varme har derfor laget en egen veileder for fjernvarmedrevne hvitevarer. Her kan du lese om de ulike teknologiene.

Veiledere
Dinamo

Veiledere fra Statkraft Varme

Her finner du våre veiledere som er ment å sikre gode valg og god kvalitet på framtidens fjernvarmeprosjekter. Veilederene kan også benyttes som kravspesifikasjon i entrepriser. De omtaler alle forhold som er viktige for at de beste tekniske løsningene blir valgt.

GÅ TIL VEILEDERE