Jump to content Jump to navigation Jump to search
rør
Mikal Sveen

Leveringsbetingelser

Leveringsbetingelsene er sendt i brev eller epost til alle våre kunder.

Avtalene regulerer, sammen med eventuelle særskilte avtalevilkår, forbrukeres rettigheter og plikter ved levering av fjernvarme.