Levering av avfall

Heimdal varmesentral i Trondheim mottar restavfall fra Nord-Gudbrandsdal i sør til Saltfjellet i nord.

Dette er restavfall etter kildesortering. Omtrent 50 prosent av avfallet kommer fra husholdninger, det øvrige kommer fra sorteringsanlegg som mottar avfall fra næringslivet.

Leveransene skjer engros og er regulert i kontrakter mellom større avfallsaktører og Statkraft. Alle leveranser forutsetter skriftlig avtale. Privatpersoner kan ikke levere avfall direkte til Heimdal varmesentral.

Ønskes destruksjon av sensitive papirer, vennligst henvend deg til profesjonelle aktører. Dette gjelder også næringsaktører med mindre tonnasje.

Våre øvrige forbrenningsanlegg benytter utelukkende biobrensel og tar ikke imot avfall som brensel.

Området der avfall leveres, medfører høy risiko på gunn av uoversiktlig trafikk, løse gjenstander og liknende. Det er derfor viktig at alle som ferdes på området, har god kjennskap til rutiner og regler som gjelder.

  • Alle skal ha en skriftlig avtale
  • Alle skal kjenne leveringsbetingelsene og instruksen for levering av avfall
  • Ingen privat levering – disse henvises til Trondheim Renholdsverk som har ansvar for alt privat avfall
  • Ingen kontantbetaling – kun faktura og i henhold til avtale
  • Det forutsettes en minimumstonnasje pr. år
  • Det forutsettes en minimumstonnasje pr. levering og bruk av større kjøretøy
  • Spesialkunder og spesialfraksjoner vil bli vurdert individuelt
  • For destruksjon av sensitive papirer bes kunder henvende seg til profesjonelle aktører
  • Næringsaktører med mindre tonnasjer bes henvende seg til profesjonelle avfallsselskaper

Ring veiebua direkte hvis du har spørsmål om en konkret levering av avfall: 73 96 15 54

Åpningstid på Heimdal varmesentral: Kl. 07.00-15.00
Leveringsadresse: Østre Rosten 82
Gebyr: 1000 kroner pr. tonn

Levering forutsetter avtale, og både bom og vekt er automatisert og ubemannet.