Produkter og tjenester

Vårt hovedprodukt er å levere fjernvarme og kjøling til ulike formål. Men vi har også andre produkter, som byggvarme og byggtørke, som er viktige bidrag til å skape en fossilfri byggeplass.

Gjennom konseptet Fjernvarme PLUSS har vi som mål å gjøre det enklere for utbygger å oppnå et bedre klimaavtrykk og god totaløkonomi, samtidig som sluttbruker får et attraktivt, energieffektivt og klimasmart bygg. Dette gjøres ved å ta hånd om de fleste energiaspekter knyttet til et bygg – fra varme og kjøling til fossilfrie byggeplasser og snøfrie inngangspartier.

Med fjernvarme elimineres behovet for skorsteiner, varmtvannstanker, store energirom og beslaglegging av verdifullt takareal. Med kvadratmeterprisen i dagens byer utgjør dette betydelige summer spart gjennom arealeffektivisering, både for utbyggeren og for en kjøper eller bruker av bygget eller leiligheten.

Fjernvarme PLUSS
Dinamo

Fjernvarme PLUSS

Ved å samle våre produkter i konseptet Fjernvarme PLUSS gjør vi det enkelt og trygt å la fjernvarme dekke hele varmebehovet.

LES MERFjernvarme PLUSS produktene