Produkter og tjenester

Statkraft Varme AS tilbyr energiløsninger og tjenester innenfor flere områder. Vårt hovedprodukt er levering av fjernvarme til ulike formål, men vi tilbyr også andre produkter. Vi er også i ferd med å bygge opp et apparat for å kunne tilby ulike servicetjenester.

 • Fjernvarme til bygningsoppvarming

  Varmen spres til stedets kunder ved at oppvarmet vann transporteres gjennom et rørsystem. Vannet holder mellom 70 og 120 grader, avhengig av årstid og teknologi på stedet, og ledes fram til en kundesentral i hvert bygg.

 • Fordeler med fjernvarme som gatevarme

  Gatevarme eller snøsmelteanlegg styres av en sensor som registrerer snøfall og en termostat for temperatur. Når det snør aktiveres anlegget slik at området holdes snø- og isfritt.

 • Kjøling

  Stadig flere utbyggere ønsker kjøling i nye bygg. I de områder hvor det ikke er egne fjernkjølenett kan Statkraft levere varmedrevet kjøling.

 • Vilkår / leveringsbetingelser

  Leveringsbetingelsene er sendt i post eller e-post til alle våre kunder.

 • Vannbåren Byggvarme

  Byggeprosessen i nordisk klima er en utfordring, og det er viktig å få tørket alle innvendige materialer godt før man begynner å kle vegger, tak og gulv. Bygg- og anleggsbransjen er den tredje farligste bransjen å jobbe i, og har derfor stort fokus på sikkerhet.

 • Fjernvarmepriser

  Prisene endres i takt med endringer i energiprismarkedet.

 • Serviceavtale

  Statkraft Varme tilbyr nå serviceavtale for bedriftskunder. I første omgang gjelder ordningen for kunder i Harstad, men vi regner med å kunne tilby dette til alle våre kunder etter hvert.

 • Helsesjekk og teknisk kontroll

  Kundesentraler vil etter noen års drift ha behov for ettersyn og kontroll. Dette kan gjøres i form av en enkel tilstandskontroll, og tilbys i alle områder unntatt Trondheim. Dette får du:

 • Måleradministrasjon

  Dersom utbygger har valgt felles energimåling for en bygning/område, kan vi påta oss ansvaret for undermåling og fordeling av kostnader internt i bygningen/området

 • Kundesentraler

  For å kvalitetssikre løsninger med fjernvarme kan vi tilby pakkeløsninger for ulike prosjekter.