Produkter og tjenester

Statkraft Varme sitt hovedprodukt er levering av fjernvarme og kjøling til ulike formål, men vi tilbyr også andre produkter. Vi er også i ferd med å bygge opp et apparat for å kunne tilby både ulike energiløsninger og servicetjenester.

Dette gjør at våre kunder kan være helt trygge på at de har en optimal energiløsning både for miljøet og for lommeboka. Vi tar mål av oss til å levere den klart prefererte energiløsningen for ditt bygg eller område.

 • Fjernvarme til oppvarming

  Vannbåren varme er lun og behagelig varme som gir et godt inneklima. Ingen overflater blir for varme og det er ingen brannfare. Vannbåren varme egner seg spesielt godt dersom du er plaget av allergi eller astma, eller er sensitiv for støv i luften.

 • Fjernvarme til gatevarme/snøsmelting

  Snøsmelteanlegg minsker risikoen for ulykker og bedrer framkommeligheten ved at fortau og andre arealer holdes tørre.

 • Fjernvarme til byggvarme / byggtørke

  Byggeprosessen i nordisk klima kan være utfordrende og det vil være behov for midlertidige løsninger for uttørking av betong og andre innvendige materialer. Nær alle CO2-utslipp fra norske byggeplasser kan kuttes ved å erstatte fossil energi med fjernvarme.

 • Kjøling

  I et stadig varmere klima øker behovet for kjøling. Stadig flere utbyggere etterspør løsninger for kjøling i nye bygg. Vi ønsker å tilby komplette energiløsninger for varme og kjøling. I de områdene hvor vi ikke har egne fjernkjølenett kan Statkraft levere varmedrevet kjøling.

 • Måleradministrasjon

  Dersom utbygger har valgt felles energimåling for en bygning/område, må fjernvarmefakturaen fordeles i ettertid. Dette gjøres normalt på grunnlag av antall kvadratmeter i hver leilighet.

 • Kundesentraler

  Vi ønsker å gjøre byggeprosessen enklere for deg ved å tilby pakkeløsninger for ulike prosjekter. Dette gjør vi for å gi trygghet i forhold til valg av teknisk løsning for fjernvarme og som igjen skal gi et mest mulig energioptimalt bygg til beste for miljøet og lommeboka.

 • Teknisk bistand

  Dersom du har tekniske spørsmål, vil vi på kundeservice eller annen teknisk personell forsøke å hjelpe deg så langt som mulig pr. telefon. Ved mer komplekse spørsmål stiller vi opp som rådgiver/sparringspartner både for å sikre optimale tekniske løsninger, som bistand inn i prosjekter eller mot aktuelle leverandører eller fysisk tilstede for ulike analyser.

 • Helsesjekk og teknisk kontroll

  Trenger du hjelp til å få til effektiv utnyttelse av kundesentral og varmeanlegg?

 • Serviceavtale

  For at du skal føle deg trygg på at anlegget ditt fungerer som det skal, tilbyr vi jevnlig kontroll av kundesentralen i form av en serviceavtale. Denne tjenesten er under utprøving og tilbys foreløpig bare i Harstad.

 • Prismodell

  Fjernvarmeprisen er underlagt energiloven og vil alltid ligge under strømprisen i gjeldende område.