Drift av anlegg

Et komplett fjernvarmeanlegg består av produksjonssentraler, fjernvarmenett og kundesentraler.

Kundesentralen er plassert i kundens bygg og driftes som regel av kunden selv sammen med driften av varmeanlegget i bygget. Kundesentralen har som funksjon å veksle ned trykk og temperatur og overføre varme eller kjøling til kundens anlegg.

For å kunne bruke fjernvarme må man ha et vannbårent varmeanlegg i bygget. Hvor mye varme og kjøling som brukes, avhenger av utetemperatur og behovet i bygget.

Nedenfor finner du litt informasjon om drift av kundesentralen, noen tips og råd om drift av varmeanlegg, litt om hvordan en energimåler fungerer og informasjon om hva vi kan hjelpe deg med for å få et energieffektivt bygg.

Relatert innhold