Drift av anlegg

Et fjernvarmeanlegg består av produksjonssentraler, fjernvarmenett og mange kundesentraler. Kundesentralen er plassert i kundens bygg og driftes som regel av kunden selv sammen med drift av varmeanlegget i bygget.

Kundesentralens funksjon er å veksle ned trykk og temperatur og å overføre varme til kundens anlegg.  For å kunne bruke fjernvarme må man ha et vannbårent varmeanlegg. Hvor mye som brukes avhenger av utetemperatur og behovet ellers i bygget. Her får du litt informasjon om driften av kundesentralen, litt tips og råd om drift av varmeanlegg, og litt om hvordan en energimåler fungerer.

 • Kundesentral

  En kundesentral består av en eller flere varmevekslere hvor energien fra fjernvarmevannet overføres til kundens varmeanlegg. Kundene har et vannbasert oppvarmingssystem med radiatorer, gulvvarme eller ventilasjonsanlegg med vannbasert varmebatteri. Kunden styrer varmen med termostater og forbruket registreres med energimålere. Kundesentralen er kundens eiendom og ansvar.

 • Energimåler

  Energimåleren består av en vannmåler, to temperaturfølere og en registerings-/avlesingsenhet.

 • Tips og råd

  Under finner du litt generell informasjon om drift av varmeanlegg og litt hjelp til feilsøking.

 • Teknisk bistand

  Dersom du har tekniske spørsmål vil vi på Kundeservice forsøke å hjelpe deg så langt som mulig pr. telefon. Ved mer komplekse spørsmål vil saken formidles videre til teknisk personell. Dette kan f.eks. være:

 • Produkter og tjenester

  Statkraft Varme AS tilbyr energiløsninger og tjenester innenfor flere områder. Vårt hovedprodukt er levering av fjernvarme til ulike formål, men vi tilbyr også andre produkter. Vi er også i ferd med å bygge opp et apparat for å kunne tilby ulike servicetjenester.