Vannbåren varme

Vannbåren varme er hovedproduktet som produseres ved Statkrafts fjernvarmeanlegg. Det er en meget komfortabel varme til bolig og næringsbygg, som legges i gulv, radiatorer eller viftekonvektorer. Vannbåren varme kan også brukes til byggvarme og snøsmelting av uteområder på vinteren og kjøling om sommeren.

Det som kjennetegner oppvarming fra vannbåren varme er allsidigheten, den komfortable varmen (som kommer fra varmt vann og ikke elektrisitet) og brannsikkerheten. 


Under finner du mer informasjon om vannbåren varme og hvordan det fungerer i praksis

News