Tekniske bestemmelser

Som utbygger av anlegg som er tilknyttet fjernvarme, er det du som har ansvaret for å følge alle de tekniske bestemmelsene.

Nederst på denne siden finner du Tekniske bestemmelser som angir detaljert informasjon om krav som gjelder for dimensjonering og valg av utstyr og systemløsning.

Vi kan ta ansvar for å bygge kundesentralen slik at alle bestemmelser blir fulgt. Vi kvalitetssikrer innsendt systemskjema og gjennomfører sluttkontroll. Anlegget overleveres med FDV-dokumentasjon og fem års garanti.

Som utbygger av varmeanlegg som er tilknyttet fjernvarme, er det du som har ansvaret for at alle tekniske bestemmelser blir etterfulgt. 

Her er en sjekkliste:

  1. Skal anlegget være tilkoblet fjernvarme på primær- eller sekundærsiden?
  2. Hvilke trykk- og temperaturforhold gjelder for mitt bygg?
  3. Hva slags rørkvalitet kan benyttes?
  4. Hva slags tappevannsløsning anbefales?
  5. Er teknisk rom plassert hensiktsmessig i forhold til hvor fjernvarmeledningen ligger?
  6. Er det sørget for god mengderegulering av byggets varmeanlegg?
  7. Er rommet der kundesentralen står, sikret med tanke på lekkasjer og skade?

Har du spørsmål, ta kontakt med vår kundeservice på telefon 91502450.

Kundeservice

Kontakt kundeservice

Telefon: +47 91502450
Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30