Forespørsel om fjernvarme

Forespørsel om fjernvarme må sendes senest fem måneder før ønsket varmelevering. Benytt lenken nedenfor.

Fjernvarme

Når forespørsel er sendt, vil du motta en bekreftelse med kostnadsoversikt for tilkoblingen. Det vil bli beregnet anleggsbidrag basert på avstanden fra fjernvarmenettet.

Statkraft avgjør i hvert enkelt tilfelle om fjernvarme kan leveres til anlegget. Det er ingen bindende avtale før ordrebekreftelse/kontrakt foreligger.

Byggvarme

Fjernvarme er også et opplagte valg for byggvarme. Ved levering av byggvarme må det først foreligge en "Forespørsel om fjernvarme" fra utbygger i tillegg til at skjemaet "Forespørsel om byggvarme" må sendes inn.

Fjernvarme skal alltid være det mest miljøvennlige og økonomiske energialternativet for byggvarme. Prisen er 70 øre/kWh og holdes fast gjennom byggeperioden for mer forutsigbarhet.

byggvarme
Dinamo

Fastpris for byggvarme

Vannbåren byggvarme fra Statkraft Varme koster 80 øre pr. kWh*. Det er ingen effektledd, volumledd eller fastbeløp.

*Prisen justeres en gang i året ut fra forventede strømpriser.

Kunnskapsreise for energirådgivere – og deg som vil bli klok på fjernvarme

Visste du at du kan oppnå BREEAM-NOR-sertifisering med fjernvarme? Og er du sikker på at du regner riktig på alle kostnadene når du gjør energiberegninger…?


Meld deg på kunnskapsreise om fjernvarme og motta en miniserie med innhold, rett i innboksen din.

 

 

Meld meg på kunnskapsreise