Forespørsel om fjernvarme

fjernvarmerør

Forespørsel må sendes senest fem måneder før ønsket varmelevering. Benytt lenken nedenfor.

Når forespørsel er sendt, vil du motta en ordrebekreftelse med kostnadsoversikt for tilkoblingen. Det vil bli beregnet anleggsbidrag basert på avstanden fra fjernvarmenettet. Statkraft Varme avgjør i hvert enkelt tilfelle om fjernvarme kan leveres til anlegget. Det er ingen bindende avtale før ordrebekreftelse/kontrakt foreligger.

Fjernvarme er også det mest opplagte valget for byggvarme. Ved levering av byggvarme må det først foreligge en «Forespørsel om fjernvarme» fra utbygger i tillegg til at skjemaet «Forespørsel om byggvarme» må sendes inn. Fjernvarme skal alltid være det mest miljøvennlige beste økonomiske energialternativet for byggvarme. Prisen er 70 øre/kWh og holdes fast gjennom byggeperioden for mer forutsigbarhet.

Les mer om byggvarme