Flytting

Når du flytter, er det viktig at vi får beskjed så fort som mulig. Da kommer det økonomiske oppgjøret korrekt fra første stund. Nedenfor finner du lenke til vårt flytteskjema.

Vær oppmerksom på at den nye kunden som flytter inn, må være kjent for at byttet kan gjennomføres.

 

Kontakt kundeservice hvis du har spørsmål.

Telefon: 915 02450
E-post: kundeservice@statkraftvarme.no