Kjøling av boliger og bygg med fjernvarme

I et stadig varmere klima øker behovet for kjøling av bygg. Vannbåren varme kan også brukes til kjøling, og er mulig å kombinere med solenergi.

Statkraft leverer kjøleløsninger via fjernkjølenettet eller gjennom lokale energiløsninger i bygningen. Kjøling som tilbys fra Statkraft via fjernvarme er klimavennlig og helt uten skadelige kjølemedier.

Lurer du på om fjernkjøling er det rette for deg? Avtal et møte med oss og få det overblikket du trenger for å velge rett kjøleløsning. 

 

Veileder for kjøling basert på fjernvarme

Visste du at det er enkelt å bruke tradisjonelle kjølekompressorer i kombinasjon med fjernkjøling? Bruker du veilederen for kjøling, sikrer du at du setter det opp riktig.

 

Fjernkjølenett

Kjøling som blir produsert kollektivt i en kjølesentral, blir distribuert i et fjernkjølenett. Dette foregår på samme måte som med fjernvarme. Det er mulig å benytte fjernvarme som energikilde for kjølingen, eller kaldt vann fra for eksempel elvevann, sjøvann eller grunnvann. Du kobler deg på via en kundesentral, på lik linje med den tekniske løsningen som du benytter for å få varme fra fjernvarme.

I dag finner du fjernkjølenett i deler av Moss og Trondheim. Det er også under planlegging på Gardermoen.

Les den historien om samarbeidet med næringsparken Oslo Airport City

 

Sorptiv kjøling – fjernvarmedrevet kjøling

Sorptiv kjøling er nedkjøling av luft i et ventilasjonsaggregat. Kjølingen foregår ved at det tilføres vann som fordampes. Varme fra fjernvarme brukes til å tørke luften.

 

Absorpsjonskjøling – fjernvarmedrevet kjøling

Absorpsjonskjøling er en teknologi som brukes i kjølemaskiner som leverer kaldt vann. Prosessen blir drevet med varme fra fjernvarme etter samme prinsipp som propandrevne kjøleskap.

 

Kjøling med tradisjonell kompressorkjølemaskin

Kompressorkjølemaskiner er enkle og velfungerende. De lager kjøling basert på elektrisitet, og benytter seg av prinsippet om at kokepunktet blir høyere når trykket økes, og motsatt når trykket senkes.

 

I en kompressorkjølemaskin økes trykket ved hjelp av en elektrisk drevet kompressor. Kjølemediet avgir dermed varme til omgivelsene. Deretter reduseres trykket gjennom en ventil og kokepunkttemperaturen synker så lavt at omgivelsene kjøles ned. Elektrisitetsforbruket vil typisk ligge på 30-40 prosent av kjølebehovet.

 

Det finnes både syntetiske og naturlige kjølemedier.

 

Adiabatisk kjøling

Adiabatisk kjøling fungerer godt og er rimelig dersom du kun har behov for noen graders kjøling. Kjølingen foregår ved at det tilsettes fuktighet til avtrekksluften i ventilasjonsaggregatet. Fuktigheten gjør at temperaturen synker uten å tilføre energi. Ved hjelp av en varmeveksler kjøles til-luften.

 

Denne kjølemetoden er et rimelig alternativ som kan passe godt for skoler som har stengt midt på sommeren.

Relatert innhold

Veiledere
Dinamo

Veiledere om fjernvarme

Hvilke tekniske løsninger er best? Det er best å få alt slik det skal være fra første stund, også når det gjelder fjernvarme, og da kan det være kjekt å ha en oppskrift. Her finner du veiledere om fjernvarme. Disse kan du også benytte som kravspesifikasjon i entrepriser. 

GÅ TIL VEILEDERE

hus

Produktkatalog

Se vår brosjyre hvor vi sammen med våre samarbeidspartnere presenterer våre produkter. Her viser vi deg hvordan fjernvarme kan benyttes til ulike formål.

Opens in new tab or window