Effektive og nøyaktige løsninger for tilgang til målerverdier

Energiforbruket må effektiviseres i hele samfunnet. For å få kontroll på energibruken og vite hvor du kan kutte og optimalisere, må du ha tilgang til målerverdier – også for fjernvarmen. Å følge med på forbruket er viktig for å oppnå energieffektivitet, kostnadsbesparelser, identifisere feil og avvik, oppfylle regulatoriske krav og bidra til bærekraftig utvikling.

Min Side

Statkraft installerer og eier alle fjernvarmemålerene. Fra disse henter vi informasjon om forbruk som vi bruker ved fakturering. Denne informasjonen vil du finne igjen på  Min Side, en gratis kundeportal som vi tilbyr alle våre kunder. I tillegg til forbruksdata finner du økonomioversikter og fakturakopier. Denne kan også brukes av beboere i sameier og borettslag som har installert såkalt individuell energimåling.

Individuell energimåling betyr at hver enkelt leilighet faktureres for sitt faktiske forbruk i steden for at styret fordeler totalforbruket etter m2.

 

Målerverdier for næringsbygg

Oppfølging av målerverdier er spesielt viktig i næringsbygg, der energikostnader kan utgjøre en betydelig del av driftsbudsjettet. Ved å identifisere avvik kan man iverksette tiltak for å rette opp problemene og forbedre ytelsen. Da finner noen at 'Min Side' - portalen ikke gir nok informasjon. Vi tilbyr derfor å installere utstyr som henter en rekke verdier fra våre målere. Vi tilbyr rådata via et API i tillegg til 4 ulike kommunikasjonsmoduler.

hus

Produktkatalog

Se vår brosjyre hvor vi sammen med våre samarbeidspartnere presenterer våre produkter. Her viser vi deg hvordan fjernvarme kan benyttes til ulike formål.

Opens in new tab or window