Få en komplett oversikt over ditt fjernvarmeforbruk

Energiforbruket må effektiviseres i hele samfunnet. Energimåling gir kunder mulighet til å overvåke energiforbruket sitt og optimalisere energieffektiviteten.

 

Målerverdier for næringsbygg


For å få kontroll på energibruken og vite hvor du kan kutte og optimalisere, må du ha tilgang til målerverdier – også for fjernvarmen. Å følge med på forbruket er viktig for å oppnå energieffektivitet, kostnadsbesparelser, identifisere feil og avvik, oppfylle regulatoriske krav og bidra til bærekraftig utvikling.
Oppfølging av målerverdier er spesielt viktig i næringsbygg, der energikostnader kan utgjøre en betydelig del av driftsbudsjettet. Ved å identifisere avvik kan man iverksette tiltak for å rette opp problemene og forbedre ytelsen.

Enten du trenger å koble energimålere til det Sentrale Driftsanlegget (SD-anlegg) ditt for driftsformål eller trenger målerverdier fra flere bygg i ditt energioppfølgingssystem (EOS), tilbyr Statkraft alle slags løsninger rundt energimåling avhengig av ditt behov.

 

Individuell måling til boligbygg.

Individuell energimåling gir boligkunder en mer rettferdig fordeling av energikostnader. Det gir borettslag og sameier en bedre mulighet til å spare energi sammenlignet med fordeling av kostnader basert på boareal.

Ved individuell måling får hver beboer et direkte kundeforhold til Statkraft. Vi fakturerer hver beboer for faktisk forbruk hver måned. Vi håndterer også eventuelle purringer og inkasso. Borettslaget trenger ikke håndtere viderefakturering og oppfølging selv. 

 

 

 

hus

Produktkatalog

Se vår brosjyre hvor vi sammen med våre samarbeidspartnere presenterer våre produkter. Her viser vi deg hvordan fjernvarme kan benyttes til ulike formål.

Opens in new tab or window