Helse og sikkerhet

Å vise omsorg for hverandre står sentralt i Statkrafts kultur. Det er helt avgjørende å ha et trygt, sikkert og sunt arbeidsmiljø.

Vårt mål er null alvorlige personskader. Det gjelder både for våre egne ansatte og for våre leverandører, samarbeidspartnere og tredjeparter.

Vår ambisjon er å:

  • være et av Nordens ledende selskaper innenfor helse- og sikkerhetsarbeid
  • bruke vår kompetanse til å forebygge skade på menneskers helse og ytre miljø


Vi når våre ambisjoner gjennom å:

  • ha en god risikostyring i hele virksomheten og en synlig ledelse
  • ha en helsefremmende arbeidsplass med et godt sosialt arbeidsmiljø der vi gjennom kultur og holdning tenker forebyggende og jobber for kontinuerlig forbedring
  • jobbe sammen med kunder og leverandører for en enhetlig gjennomføring av HMS-arbeidet; systematisk arbeid med læring, implementering, etterlevelse og erfaringsdeling
Katrine Bråthen
Leder Helse og Sikkerhet

HSE in Statkraft - Choice, not chance