Priser

Fjernvarmeprisen skal følge strømprisen når det gjelder både nettleie med avgifter og spotpris. Vi følger de lokale strømselskapenes priser, og prisene varierer derfor etter hvor i landet du er. Nedenfor finner du prisark for hver by. For Privatkunder følger vi nettleieprisen fra 2019 og indeksregulerer denne. Dette gjør vi da vi ikke har mulighet for å følge nettselskapenes fakturering av effekt/kapasitet for private som ble innført av strømselskapene i juli 2022.

For å finne din pris må du i tillegg til nettleie, ta hensyn til spotprisen. Vi benytter månedsmiddel pris. For å finne din spotpris kan du benytte lenken under og endre valuta til NOK og sjekk for området du bor i. Prisen oppgis i NOK/MWh (1 MWh = 1000 kWh). 

Regjeringen har innført en kompensasjonsordning for privatkunder. Kompensasjonen trer i kraft når spotprisen for strøm overstiger 70 øre pr kWh. Statkraft Varme har valgt å gi sine fjernvarmekunder samme kompensasjon som strømkundene får. Les mer om kompensasjonsordningen her

Prisark 2022 fra 1. juliRelatert innhold