Priser

Fjernvarme følger de lokale strømselskapenes priser, og prisene varierer derfor etter hvor i landet du er. Her finner du prisark for hver by. For Privatkunder følger vi nettleieprisen fra 2019 og indeksregulerer denne. Dette gjør vi da vi har ikke mulighet for å følge nettselskapenes fakturering av effekt/kapasitet for private.

Næringskunder og private har ulik prismodell. For å finne din pris må du i tillegg ta hensyn til spotprisen. Vi benytter månedsmiddel pris. For å finne din spotpris kan du benytte lenken under og endre valuta til NOK og sjekk for området du bor i. Prisen oppgis i NOK/MWh (1 MWh = 1000 kWh). 

 Relatert innhold