Priser

Fjernvarmeprisen skal ikke overstige strømprisen når man summerer nettleie, avgifter og spotpris. Vi følger de lokale nettselskapenes priser. Prisene varierer derfor etter hvor i landet du er. Spotprisen varierer også etter hvilket prisområde du tilhører. Nedenfor finner du prisark for hver by. For Privatkunder følger vi nettleieprisen fra 2019 og indeksregulerer denne. Dette gjør vi da vi ikke har mulighet for å følge nettselskapenes fakturering av effekt/kapasitet for private som ble innført av nettselskapene i juli 2022.

For å finne din pris må du i tillegg til nettleie og avgifter, ta hensyn til spotprisen. Vi benytter månedsmiddel pris. Den er et gjennomsnitt av alle timeprisene (spotpris) i måneden. Vi oppgir månedsmiddelprisene for hvert område sammen med prisarkene våre nedenfor. Du kan også sjekke månedsmiddelprisene hos NordPool via denne lenken: 

Vi gir kompensasjonsordninger både for private og næringsdrivende

Regjeringen har innført en kompensasjonsordning for privatkunder. Kompensasjonen trer i kraft når spotprisen for strøm overstiger 70 øre pr kWh. Statkraft Varme har valgt å gi sine fjernvarmekunder samme kompensasjon som strømkundene får. Les mer om kompensasjonsordningen for private her

For næringsbygg var kompensasjonen fra regjeringen noe svakere og tildels var det vanskelig å oppfylle kriteriene. Vi gir derfor 50% rabatt når spotprisen går over 90 øre til alle våre næringskunder som har fjernvarme som hovedoppvarmingskilde. Les mer om redusert fjernvarmepris for næringsbygg her

 

Prisark 2023 fra 01. mai

Prisark 2023 fra 01. januar til 30. april

Prisark 2022 fra 1. juliRelatert innhold