Priser

Fjernvarme følger de lokale strømselskapenes priser, og prisene varierer derfor etter hvor i landet du er. Her finner du prisark for hver by.

Næringskunder og private har ulik prismodell. For å finne din pris må du i tillegg ta hensyn til spotprisen. Vi benytter månedsmiddel pris. For å finne din spotpris endrer du valuta til NOK og sjekker for området du bor i. Prisen oppgis i NOK/MWh (1 MWh = 1000 kWh). 

Sjekk spotprisene hos NordPool

 Relatert innhold