Priser

NVE setter rammen for hvilken pris fjernvarmeselskapene kan ta. De har bestemt at fjernvarmeprisen ikke skal overstige strømprisen når man summerer nettleie, avgifter og spotpris. For å sikre at vi ikke overstiger strømprisen, kopierer vi den.

Lokale priser

Vi følger de lokale nettselskapenes priser. Prisene varierer derfor etter hvor i landet du er. Spotprisen varierer også etter hvilket prisområde du tilhører.

Nedenfor finner du egne prisark for hver by.
 

Spotpris og månesmiddel spot

For å finne din pris må du i tillegg til nettleie og avgifter, ta hensyn til spotprisen. Etter pålegg fra NVE benytter vi månedsmiddel pris. Vi har ikke anledning til å bruke timepriser fra  NordPool.

 

utsnitt av priser fra NordPool
Kristin Bløtekjær

Månedsmiddel spotpris

Som fjernvarmekunde vil du ikke bli belastet for høye timepriser i de timene når forbruket er høyt. Vi benytter månedsmiddel for spotpris som grunnlag for fakturering. Månedsmiddel er en gjennomsnittspris for en måned der alle timene teller like mye uavhengig av forbruk. Det betyr at prisen påvirkes like mye av de billige timene om natten som av de dyrere timene på dagtid, når det meste av forbruket skjer. 

Det spiller altså ingen rolle når på døgnet du bruker fjernvarme. Prisen er den samme.

Nord Pool presenterer ikke månedsmiddelverdier lengre, men du kan finne verdiene på kraftselskapenes nettsider og du finner dem ved å åpne prisarkene nedenfor.

 

Kompensasjon for høye stømpriser

Ifølge NVE vil du som er privat fjernvarmekunde eller borettslag også bli omfattet av kompensasjonsordningen. Kompensasjonen dekkes av Statkraft Varme. For at fjernvarme fortsatt skal være et konkurransedyktig alternativ, har vi valgt å innføre en prisreduksjon også for næringskunder når spotprisen blir ekstraordinært høy.

Les mer om kompensasjonsordningen for private her

Les mer om redusert fjernvarmepris for næringsbygg her

 

Klagerett dersom du mener vi tar en ulovlig pris

Du kan klage til NVE dersom du mener fjernvarmeprisen er ulovlig. Les mer på NVE's nettside om framgangsmåte og beregningsgrunnlag

 

Prismodell

Ønsker du å gå i dybden og lære mer om prisene våre, prismodell og prinsippene? 

Priser 2024

Prisark 2023 fra 01. oktober (kun effekt for Elvia er endret)

Prisark 2023 fra 01. mai

Prisark 2023 fra 01. januar til 30. april

Relatert innhold