Sikkerhet og varsling

For å ivareta alles sikkerhet ønsker Statkraft Varme å gi grunnleggende informasjon om våre anlegg sin funksjon og sikkerhetstiltak knyttet til virksomheten. Krav om å gi slik informasjon til allmenheten er regulert i Storulykkeforskriftens § 12 og denne informasjonen er i samsvar med vedlegg 5 i forskriften.

Naboinformasjon