Byggvarme med fjernvarme

Byggeprosessen i et nordisk klima kan være utfordrende, og det er behov for midlertidige løsninger for uttørking av betong og andre materialer. Vannbåren varme er den beste løsningen – både med tanke på kostnader og miljø.

CO2-utslippene fra norske byggeplasser kan reduseres ved å erstatte fossile oppvarmingsløsninger med fjernvarme. De fleste større, nybygg i tettbygde strøk kobler seg på fjernvarmenettet slik at brukerne av bygningene får et behagelig inneklima. Men det mange ikke tenker på, er at fjernvarme kan gjøre en oppvarmingsjobb allerede fra første spadetak og bidra til reduserte CO2-utslipp gjennom hele byggeperioden. I tillegg blir det hyggeligere for håndverkere å jobbe med byggeprosjektet – med stabil varme og renere luft. 

Lurer du på om byggvarme eller byggtørke passer for ditt prosjekt? Ta kontakt med oss tidlig i prosessen. Byggvarme kan bestilles samtidig som fjernvarme eller i etterkant. 

Vi er klare til å hjelpe deg med uforpliktende råd og veiledning, hvis det er noe du lurer på innen du er klar for å bestille byggvarme.

 

Veileder for byggvarme

Hvordan setter du opp fjernvarme som byggvarme eller byggtørk? Følg veilederen, så er du sikker på å få det riktig

 

Lav fastpris på byggvarme

Statkraft tilbyr en meget lav og konkurransedyktig pris på vannbåren varme til byggtørking. Prisen er 80 øre per kWh*. Det er ingen effektledd, volumledd eller fastbeløp. 

*Prisen kan justeres en gang i året ut fra forventede strømpriser.

 

Fjernvarme til byggvarme har mange fordeler: 

  • Reduserte CO2-utslipp gjennom hele byggeprosessen 
  • Ingen lokale utslipp fra olje eller gass - en fossilfri byggeplass 
  • Garantert det billigste alternativet 
  • Gir ikke støv eller gass, og egner seg ypperlig der det bygges etter "rent bygg"-prinsippet 
  • Høy leveringssikkerhet, stor kapasitet og er brannsikkert og trygt 
  • Tar lite plass og krever ingen lagringstanker 
  • Aggregater og kundesentraler kan leies 
  • Portable varmeaggregater kan leveres direkte på byggeplassen og gir muligheter for fleksibel oppvarming 
  • Egner seg også ved rehabilitering av bygg eller ombygging av eksisterende fyrrom 
hus

Produktkatalog

Se vår brosjyre hvor vi sammen med våre samarbeidspartnere presenterer våre produkter. Her viser vi deg hvordan fjernvarme kan benyttes til ulike formål.

Opens in new tab or window

Relatert innhold