EnergiGuiden

Mann viser frem graf

EnergiGuiden gir deg bedre kontroll med forbruk og utgifter.

EnergiGuiden er et web-basert ledelsesverktøy, utviklet i samarbeid med kundene. Bruker du dette verktøyet, kan du:

  • Følge opp energiforbruk og effektuttak på en enkel måte 
  • Avdekke toppene og sammenligne forbruk gjennom forskjellige perioder
  • Forenkle administrative rutiner

EnergiGuiden er en gratis tjeneste, fritt tilgjengelig for alle våre bedriftskunder.

Klikk på lenken i høyre spalte for å åpne EnergiGuiden.