EnergiGuiden

Mann viser frem graf

Energiguiden er et web-basert og kostnadsfritt verktøy som på en enkel og oversiktlig måte gir våre kunder bedre kontroll over fjernvarmeforbruket. Verktøyet bidrar til at du kan spare både penger og miljø.

Vedlikehold lønner seg

Et velfungerende fjernvarmeanlegg skal lønne seg. Derfor tilbyr vi et verktøy som hjelper deg å ha et optimalt fjernvarmeanlegg. Når våre kunders anlegg er godt regulert blir fjernvarmenettet mer effektivt og sammen sparer vi penger og miljø.

Enkelt overblikk

Energiguiden er konstruert slik at alle brukere skal kunne bruke den og forstå hvordan den fungerer. Det innebærer at du enkelt kan følge opp og analysere dine eiendommers målerdata og forbruksmønster. All handtering skjer i en vanlig webleser noe som betyr at du når dine målerdata når det passer deg.

Avslør "varmetyvene"

  • Finn unødig høye maxeffekter sammenlignet med normalforbruket
  • ΔT (delta-T) viser om anlegget utnytter varmen godt og er godt regulert
  • ET- diagrammet viser om forbruket avviker fra utetemperaturen

Nyttige rapporter og funksjoner

  • Energiforbruk (døgn, uke, måned, år)
  • Effektuttak (time, døgn, uke, måned, år)
  • Volum
  • Forbruksmønster
  • Utetemperaturer
  • Eksportmulighet til Excel for videre bearbeiding