Enkelt og problemfritt

En fjernvarmeløsning består av få kompliserte mekaniske komponenter, og fjernvarme har vært kommersielt tilgjengelig i snart et halvt århundre. Dette har gjort at de årlige driftskostnader for fjernvarme er nesten neglisjerbare sammenlignet med alternative løsninger. Tilbakemeldinger fra våre kunder viser at en fjernvarmeløsning er robust og har svært lang levetid, og at behovet for vedlikehold er meget lavt.

Relatert innhold