Akkumulatortanker lagrer overskuddsvarme til det blir bruk for den.

11 Jan, 2023

De er store og ruvende, det må de være for de inneholder store mengder vann – varmt vann. En akkumulatortank fungerer som en effektiv termos. Med sine 40 cm med isolasjon kan den holde på varmen i flere uker uten nevneverdig varmetap. Hovedoppgaven for en akkumulatortank er likevel å jevne ut produksjonen gjennom døgnet. Det gir mange fordeler bla. at vi slipper å ty til fossilt brensel for å ha nok varme når behovet er størst.

En akkumulatortank bidrar til god og kostnadseffektiv drift og vedlikehold, utjevner kortvarige effektvariasjoner, gir økt kapasitet og er et viktig bidrag som beredskap ved kortvarig bortfall av produksjon.

 

Statkraft har tre slike akkumulatortanker knyttet til sine forbrenningsanlegg, i Trondheim, Kungsbacka og Gardermoen. I tillegg planlegger vi med en fjerde på Ranheim (Trondheim). Størrelsen kan variere fra 2000 til 5000 m3. På det varmeste holder vannet 120 °C og de største tankene har en effekt på 20 MW i 10 timer. Når varmen brukes kjøles vannet fra bunnen og det blir gradvis varmere oppover i tanken.

 

Hvorfor er det så smart med akkumulatortanker?

Vi kan ta avfallsforbrenningen i Trondheim som eksempel. Her brennes avfall døgnet rundt og året rundt for å ta unna byens avfall. Behovet for oppvarming har ikke samme jevne mønster. Når anlegget har overskuddsvarme, benyttes den til å varme vannet i tanken slik at varmen ikke går til spille, men kan brukes når behovet i fjernvarmenettet øker. Tanken lades normalt på natten og brukes på dagtid når behovet er størst.

 

Gir en lenge etterlengtet fleksibilitet i produksjon.

En akkumulatortank kan raskt avgi varme når vi trenger det, i motsetning til et forbrenningsanlegg som er mye tregere å regulere. Akkumulatortanken jevner kjapt og effektivt ut variasjoner i produksjonen, for eksempel ved driftsforstyrrelser og ved variasjoner i varmebehovet gjennom døgnet. Det kan forhindre at vi må starte spisslastkjeler med mindre miljøvennlig brensel. Akkumulatortanken gir et viktig bidrag til vårt mål om å være 100% fornybare i 2030.

 

Akkumulatortankene er en del av vår beredskap

Dersom noen skulle grave over en fjernvarmeledning og tappe fjernvarmenettet for store mengder varmt vann, har vi i akkumulatortanken en ferdig oppvarmet reserve som raskt kan erstatte det vannet vi mistet. I langt mindre skala brukes vannet fra tanken til å holde et jevnt trykk i fjernvarmenettet.

 

11 ganger rundt jorda på èn tank!!

De største tankene lagrer ca 90 MWh med termisk energi

90 MWh = 90 000 kWh

 

Eksempel på omregning til kjørelengde for elbil:

En elbil bruker ca 0,2 kWh/km

Det gir akkumulatortanken ca 450 000 km kjørelengde

Jordomkretsen er ca 40 000 km.

Dvs energimengden tilsvarer en elbil som kjører ca 11 ganger rundt jordkloden.