Trenger din bedrift økt kompetanse på fjernvarme?

20 Jan, 2023

Vil du heve kompetansen på fjernvarme og drift av anlegg, og få økt oppdragsmengde? Meld deg på introduksjonskurset for rørleggere i regi av Statkraft.

– De teknikerne som har tatt kurset, har fått mye å gjøre. På nettsiden vår finner du en oversikt over hvilke bedrifter som har gjennomført kurset, og vi anbefaler at kunder velger en av de som står der, forteller Sturla Røstadli, driftstekniker i Statkraft.


Sturla er tekniker innen rør selv, men han lærte ikke noe om drift, ventiler og fjernvarme under utdanningen.


– I VVS-utdanningen min var det mye fokus på at det skal legges rør. Ellers var det sanitær med vann og avløp som ble vektlagt, sier han. 


Håvard Hildrum fra FLOW Trøndelag VVS vet hva Sturla snakker om. De har fått fylt opp nesten halvparten av arbeidstimene med fjernvarme. 


Se oversikten: Disse VVS-bedriftene har gjennomført kurset

Håvard Hildrum fra FLOW Trøndelag VVS vet hva Sturla snakker om. De har fått fylt opp nesten halvparten av arbeidstimene med fjernvarme.

Dette lærer du

På fjernvarme-kurset vil du lære om drift, ikke bare av fjernvarmeanlegg, men om energiutnyttelse, ventiler og feilsøking generelt. Du vil kunne tilby service av anlegg til fjernvarmekunder, noe som er attraktivt fordi kundene kan spare mye penger på riktig drift.


– VVS-teknikerne vi har hatt på kurs lærer mye. Selv om kurset er fjernvarme-relatert, gjelder de samme styringsprinsippene uavhengig av om det er en varmepumpe eller andre konvektorer. Forskjellen er at man må tenke litt annerledes rundt settpunkt med fjernvarme, sier Sturla.

 

Dette lærer dere om på fjernvarme-kurset:

  • Generelt om drift av fjernvarmeanlegg, både varming og kjøling
  • Hvordan drifte et fjernvarmeanlegg optimalt
  • Hvordan finne ut hva feilen er
  • Service av fjernvarmeanlegg

Før kurset skal teknikerne sende inn egne caser. Håvard fra Flow mener dette er en god oppskrift.

Vi tilpasser det praktiske opplegget til ditt behov

Fjernvarmekurset er et heldagskurs, det er mye stoff og kan derfor gjerne deles på 2 halve dager. De åpne kursene gjennomføres hos Statkraft på Sluppen. Alternativt kan man avtale et bedriftsinternt kurs hos dere, det kan gjerne delta 10 - 15 ansatte på samme kurs. 


En stor del av kurset er diskusjonsbasert og vi ønsker at deltakerene tar med egne caser/problemstillinger hvor dere står fast, og ikke finner ut av feilen. Da løser vi et reelt problem sammen.


Selve kurset er lagt opp som samtaler, og med mye rom til å stille spørsmål. På slutten av kurset må alle svare på en prøve. Når prøven er bestått, er bedriften og teknikerne som var med sertifisert.


Kursavgift: 7 500,- per deltaker

 

Bedre drift av fjernvarmeanlegg er bra for miljøet
Med bedre drift og utnyttelse av fjernvarmeanlegg i bygninger, leverer vi i Statkraft fjernvarme til flere ettersom energien blir utnyttet bedre. Lavere forbruk betyr også lavere strømregning for fjernvarmekundene.


Alle tjener på at VVS-teknikerne kan fjernvarme – og det er bra for miljøet.


Les mer om hvorfor vi kurser vvs-teknikere

Håvard anbefaler sertifiseringskurset og oppmuntrer til felles kompetanseløft i bransjen.