Introduksjonskurs for rørleggere

18 Jan, 2023

Det er for få rørleggere som har kompetanse innen fjernvarme. Det holder Statkraft på å gjøre noe med. Med fjernvarmekompetanse vil den tekniske kunnskapen øke, og rørleggerfirmaet vil få flere forespørsler fra fjernvarmekunder.

Rør er ikke bare rør. Når du bygger med fjernvarme, gjelder det å tenke annerledes rundt drift, settpunkt, og riktig dimensjonering rundt ventiler. 


Ellers er det de samme styringsprinsippene som gjelder for et fjernvarmeanlegg som for varmepumper og andre konvektorer, og kurset er derfor nyttig for flere. Etter kurset er det flere som opplever at terskelen er lavere for å sparre med hverandre

 

Håvard Hildrum fra FLOW Trøndelag VVS mener at kompetanseutvikling og drøfting med Statkraft gir teknikerne mer trygghet, se video.

Lærer om vanlige feilkilder

Noe av det som drøftes er vanlige feilkilder på fjernvarmeanlegget:

  • Feildimensjonerte ventiler eller feil settpunkt på tappevann gjør ofte at fjernvarmeanlegg ikke fungerer optimalt.
  • Settpunktet må følge temperaturen inn, og du må ha en buffer til toppen så vannet ikke blir for varmt når det strømmer gjennom rørene.


Jobber du innen VVS? Derfor bør du sertifisere deg


Kan spare energi med en god Delta T

Dessuten er en god “Delta T” (Δt) viktig, altså differansen mellom temperaturen på vannet inn og ut av bygningen. 


Bygninger med en god Delta T sparer mye energi i løpet av et år. De kan faktisk spare så mye energi at det tilsvarer rundt 50 000 kroner i energikostnad. Hvis vannmengden inn i en bygning er for høy, vil returtemperaturen bli høyere enn den skal være og energikostnadene øker deretter. 


Ønsker dere et eget kurs for bare din bedrift?

Fjernvarmekurset går over en hel eller to halve dager og kan gjennomføres enten fysisk hos oss eller som et bedriftsinternt kurs hos dere, i så fall avtaler vi tid og sted og vi anbefaler at dere stiller med 10 - 15 ansatte. 


Ta gjerne med egne caser hvor dere står fast, og ikke finner ut av feilen. Da løser vi et reelt problem sammen.


Selve kurset er lagt opp som samtaler, og med mye rom til å stille spørsmål. På slutten av kurset må alle svare på en prøve. Når prøven er bestått, er bedriften og rørleggerne som var med sertifisert.


Kursavgift: 7 500,- per rørlegger

 

Les mer om VVS Servicesertifisering og påmelding