Historie

Bakteppet for utbygging av fjernvarme i Trondheim var at epoken med aktiv vannkraftutbygging i Norge var under avslutning og energiverkene ønsket fortsatt vekst og nye utbyggingsprosjekter. De søkte derfor nye forretningsområder, gjerne innen energiforsyning. Samtidig var det på nasjonalt nivå et ønske om en større grad av fleksibilitet i norsk energiforsyning. Fjernvarme var allerede vel etablert i nabolandene Sverige og Danmark og ble et naturlig valg for de store byene i Norge. Trondheim Energiverk ble den andre aktøren i Norge som satset på fjernvarme, etter Oslo.

Her er vår historie i korte trekk fra 1982 og frem til i dag:

1982
27.mai 1982 besluttet Trondheim bystyre at Trondheim Elektrisitetsverk skulle starte fjernvarmeutbygging i Heimdalsområdet med et produksjonsanlegg basert på avfall.

1985
Heimdal varmesentral er i drift og tar imot avfall fra Trondheim kommune og noen nabokommuner. Spillvarmen utnyttes til oppvarming i nærområdet etterhvert som området blir bebygd.

1986->
Nærvarmeanlegg bla. på Kattem og Risvollan kobles til fjernvarmenettet. Etterhvert blir lokal oljfyr erstattet med fjernvarme hos en rekke større institusjoner bla. NTNU og sykehuset. Noe som gir både miljømessig og sikkerhetsmessig gevinst.

1987 - 1991
Nettutbygging til sentrum skjer via Nedre Leirfoss til NTNU og sykehuset, videre i egen rør-bro under Elgeseter bro - inn til Nidarosdomen og Trondheim sentrum og videre til Nedre Elvehavn. Utbygging av fjernvarmenettet i sentrum skjer samtidig som trikkeskinnene fjernes.

1995
Kjøp av fjernvarmeanlegget som Lilleby Smelteverk hadde bygd opp, danner utgangspunkt for videre fjernvarmeutbygging i Trondheim øst.

2002
Statkraft SF blir eier av Trondheim Energiverk.

2004
Statkraft vedtar å bygge ny ovnslinje ved Heimdal varmesentral og øker med det kapasiteten slik at varmesentralen blir hovedanlegget for energiutnyttelse i et utvidet Midt-Norge som strekker seg fra Dovre til Saltfjellet.

Det bygges ny forsyningslinje over Byåsen til Midtbyen. Fjernvarmeforsyning til Trondheim vest er dermed etablert. Linjen er ferdig i 2008.

2007
Trondheim Energiverk skifter navn til Trondheim Energi.

2008
Trondheim Energi Fjernvarme overtar ansvaret for fem fjernvarmeanlegg i Sverige gjennom en avtale mellom Statkraft AS og E.ON.

2011
Trondheim Energi Fjernvarme skifter navn til Statkraft Varme AS.

Statkraft Varme overtar fjernvarmeprosjekt i Ås.

Statkraft Varme kjøper Bio Varme AS med anlegg i Stjørdal, Namsos, Levanger, Moss, Nannestad, Bogerud og Haugerud.

2012
Fjernvarmeanlegget i Harstad settes i drift. Potensialet er 80-90 GWh årlig.

2013
Byggestart for fjernvarmeanlegg i Sandefjord.

2014
Innført ny prismodell som belønner effektive anlegg. Innføringen tilsvarer bare i Trondheim varme nok til 150 boenheter. Varme som ellers ville gått til spille.

2015
Statkraft AS overtar selskapet Gardermoen Energi AS. 

2017
Statkraft AS selger anleggene i Klæbu og Levanger.