Fjernvarmenettet hos Statkraft

Statkraft har konsesjon for utbygging og drift av fjernvarme i Trondheim, Harstad, Ås, Stjørdal, Namsos, Moss, Nannestad, Gardermoen og Sandefjord. I tillegg har vi fire anlegg i Sverige.

Kartet kan du bruke for å se om du kan få fjernvarme fra oss. Du kan søke på ønsket adresse. Våre konsesjonsområder er markert med gult, og du ser da om adressen ligger innenfor det gule området eller ikke. 

Når du zoomer helt inn, vil fjernvarmerørene komme til syne i kartet. Du kan også se hvor våre varmesentraler ligger. Kartet har en brukervennlig avstands- og arealmålefunksjon som du når via "linjalen" i øverste høyre hjørne.

Konsesjonsgrensene er under stadig endring og representerer ikke absolutte grenser. Det kan være forhold som gjør at områder utenfor kan få fjernvarme, og likeledes at områder innenfor konsesjonsområdet ikke bør tilbys fjernvarme. Ta derfor kontakt med oss for å diskutere muligheter for tilkobling, valg av trasé og for å sikre at begge parter tilrettelegger for lavest mulig påkoblingskostnader.

Kart over hvor du finner Statkrafts fjernvarmevirksomhet
Kristin Bløtekjær

Fjernvarmekart

Her finner du et kart som viser Statkrafts fjernvarmevirksomhet i Norge. Kartet har avansert søkefunksjon og du kan blant annet finne ut hvor langt det er fra en gitt adresse til nærmeste fjernvarmerør. (widescreen visning kan gi problemer med å vise rør, reduser vidden)

GÅ TIL KART

Opens in new tab or window