Enklere, billigere, vannbårne løsninger for bygg

08 Sep, 2020

Målsettingen med prosjektet "Enklere, billigere og bedre vannbåren varme" er å inspirere til enkle, rimelige og bedre løsninger for vannbåren varme. Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk Fjernvarme, NEMITEK, NOVAP og Rørentreprenørene Norge. Norconsult har nå levert en sluttrapport som er støttet av ENOVA.

I denne rapporten vises det frem seks eksempler fra de siste årene hvor man har valgt løsninger for vannbårne systemer, både til oppvarming og kjøling, som er egnet spesielt for nye bygninger med passivhus eller TEK17-standard. Fellestrekk for disse eksemplene er at man har valgt løsninger som er innovative, robuste, men samtidig kostnadseffektive og fleksible. Løsningene er sammenlignet med det som kan anses å være standard løsninger.
Som en del av prosjektet er det også satt opp en ‘WIKI’ for vannbårne systemer. Dette er en oversikt med forenklede forklaringer av ulike begrep som brukes i forbindelse med vannbårne systemer og som egner seg for bruk på internett.
Feil i vannbårne anlegg fører til misfornøyde brukere og høye kostnader. I Kapitel 6 Tabbeskolen er det listet opp typiske feil man har oppdaget med konsekvenser og en beskrivelse av den riktige løsningen.
Momenter som er viktige for dimensjonering og utforming av anlegget er gjennomgått i Kapitel 7 Enklere og rimeligere anlegg.
Til slutt er det laget sjekkliste for bestillere med overordnede krav man bør stille i de ulike fasene av prosjektet ved anskaffelse av vannbårne systemer.