Åpen dag ved Heimdal Varmesentral

01 Nov, 2021

Torsdag ettermiddag den 18. november inviterer vi til åpen dag ved Heimdal Varmesentral. Dagen er først og fremst tiltenkt naboene våre som vil vite mer om hva som skjer når vi forbrenner søppel og produserer fjernvarme.

Program for dagen:

 

Intro om fjernvarme

Fjernvarmesjef i Trondheim, Ove Berggård, gir generell informasjon om fjernvarme i Trondheim, Statkraft sin rolle i avfallshierarkiet og hva vi slipper ut gjennom pipa.

Det foregår utendørs med kaffe og enkel servering.

 

Informasjon om to utviklingsprosjekter

Det er to utviklingsprosjekter som nå er under utredning.

1. Mulighetsstudie for Karbonfangst og lagring, CCS.

2. Oppgradering av Heimdal Varmesentral ved at de to eldste ovnene og produksjonslinjene oppgraderes eller byttes ut.

Vi orienterer om disse prosjektene, og det er mulighet til å stille spørsmål. Denne posten i programmet foregår også utendørs.

 

Omvisning i anlegget

Hvordan lager vi varme av søppel? Bli med på omvisning i anlegget fra der søppla kommer inn, via kontrollrommet og ned til ovnene og renseanlegget og der varmt vann sendes ut med pumper til store deler av byen.

 

Praktisk informasjon

Området, både inne og ute, er omfattet av strenge HMS-krav. Vi må til enhver tid vite hvem som oppholder seg på området. Derfor har vi påmelding til arrangementet og en begrensning på ti personer pr. gruppe.

Programmet starter hver halvtime fra kl. 17:00 til klokka 19:30.

Oppmøtested er ved hovedporten på E6-siden. Vi har parkeringsplasser tilgjengelig for de som kommer. Innkjøring direkte fra E6 om du kommer med bil.

 

Påmelding

For at vi skal vite hvem som deltar når, ber vi deg velge tidspunkt for oppmøte og melde deg på via lenken nedenfor.