Lilleby varmesentral oppgraderes

21 Apr, 2021

Det skjer nå en utstrakt boligbygging rundt vår varmesentral på Lilleby. Det gjør at vår varmesentral blir oppgradert både sikkerhetsmessig og visuelt.

Det skal legges til rette for byggeaktivitet ved at fjernvarmerør legges om der det er nødvendig. Sikkerhetsmessig utløser boligbygging andre krav til vårt gassanlegg enn hva tidligere industriaktivitet gjorde. Utbygger, Lilleby Eiendom, er ansvarlig for å innfri kommunens krav i reguleringsbestemmelsene for å kunne bygge boliger så nært vårt anlegg. Varmesentralen får derfor installert diverse sikkerhetsinnretninger. Det mest synlige vil være en mur rundt anlegget, som i tillegg til å kunne håndtere en eventuell gasslekkasje, også skal skjerme myke trafikanter for manøvrering med tankbil. Utbygger ønsker å bruke materialer som visuelt passer godt inn i området.


Statens vegvesen skal bygge "supersykkelvei" som passerer vårt anlegg mellom varmesentralen og jernbanelinjen, her må vi avstå grunn til dette formålet.
Fremdriftsplanen for tiltak på varmesentralen sier oppstart etter påske 2021 og ferdigstillelse i juni.