På Gardermoen samarbeider vi med Coop om å utnytte spillvarme

21 Sep, 2021

Coop og Statkraft Varme har i dag signert en avtale som sikrer utnyttelsen av spillvarme fra Coops logistikksenter (CLog) på Gardermoen. Coop skal de neste to årene investere 100 millioner i klimavennlig og energieffektiv teknologi på CLog og med dagens avtale sikrer Statkraft at spillvarmen fra logistikksenteret vil bli levert som fjernvarme til kunder i næringsparken rundt.

Coop Norge har vedtatt å redusere klimautslippene fra virksomheten med minst 40 % innen 2025, sammenlignet med 2017.

- Planen er å etablere det første energipositive logistikksenteret i Norge, noe som vil være et viktig bidrag til å nå våre klimamål, sier bærekraftansvarlig i Coop Norge, Per Løberg Eriksen.

 

Geir Inge Stokke, konsernsjef i Coop Norge og Svein Ove Slinde, administrerende direktør i Statkraft VarmeCaption

 

Innovative og fremtidsrettede tiltak gir energipositivt bygg

Tidligere ville man utvidet kapasiteten på det eksiterende elektriske anlegget i forbindelse med en utbygging. I stedet etablerer Coop en batteriløsning som skal forsyne anlegget med strøm, i tillegg til å investere i solceller og utnyttelse av overskuddsvarmen fra anlegget.

 

- Solceller, smart styring av energiforbruket via batteriene og styring av fleksible laster i bygget er spennende i seg selv, men sammen med Statkraft Varme har vi planlagt å levere 20-25 GWh spillvarme årlig fra CLog ut på fjernvarmenettet i området, noe som tilsvarer varmebehovet til 2500 eneboliger, sier Geir Inge Stokke, konsernsjef i Coop Norge.

 

- Dagens avtalesignering er en viktig del av løsningen for et energipositivt anlegg. Samarbeidet med Statkraft Varme sikrer best mulig utnyttelse av spillvarme som tidligere ikke har kunne blitt brukt. Vi er derfor veldig tilfredse med denne avtalen og ser fram til å levere varme til næringskunder i Gardermoen-området, legger han til.

 

Milepæl for Statkraft og fjernvarmebransjen

Avtalen er av stor betydning for Statkraft. Med etablering av CLog Varmesentral i samarbeid med Coop, er Statkraft godt posisjonert for å levere fjernvarme til alle utbyggingsprosjektene i næringsparken.

 

Gardermoen Næringspark står foran en storstilt utbygging. Med sin beliggenhet ved Norges største trafikknutepunkt, Oslo Lufthavn Gardermoen, tar næringsparken mål av seg til å bli den største, viktigste og mest innovative næringsparken i Norge.

 

- Utbyggerne og nye kunder er veldig positive til denne avtalen, da hele området blir bærekraftig på en unik måte, der fjernvarmenettet distribuerer all spillvarme fra Coops logistikksenter til nye kunder. Dette er områdeutvikling på sitt beste, sier Svein Ove Slinde, administrerende direktør i Statkraft Varme.

 

Løsningen vil spille en viktig rolle i det grønne skiftet. Økt elektrifisering krever økt kapasitet på strømnettet, og ved å øke bruken av fjernvarme avlastes strømnettet på en effektiv måte.

 

- Dagens avtale med Coop blir er en av de mest bærekraftige og miljøvennlige som Statkraft Varme har signert og et viktig bidrag til vårt langsiktige mål om å heve fornybarandelen i vår fjernvarmeproduksjon, legger Slinde til.

 

Avtalen innebærer at Statkraft skal utvikle og levere en bærekraftig, fremtidsrettet og fleksibel energiløsning for området. Dette skjer blant annet ved å utvikle et lavtemperatur fjernvarmenett som gir mulighet for bruk av spillvarme.

 

Viktig teknologiutvikling

- Dette prosjektet er det første i sitt slag og tar for seg teknologiutvikling som gir vesentlig reduksjon av effektuttak og energibruk, og økt produksjon av fornybar energi. Prosjektet er et viktig bidrag for et effektivt energisystem som er avgjørende for lavutslippssamfunnet. Teknologiene som blir demonstrert i fullskala i CLog har potensial for både dagligvarebransjen og logistikkbransjen i Norge, sier markedssjef Anna Barnwell i Enova.

 

- Støtten fra Enova har vært avgjørende for å realisere dette prosjektet. Vi er veldig tilfredse med samarbeidet og ser muligheter for ytterligere tiltak sammen med Enova, avslutter konsernsjef Geir Inge Stokke.

 

Om Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 4 600 ansatte i 18 land. Fjernvarmevirksomheten i Statkraft består av 13 anlegg i Norge og Sverige, herunder et fjernvarmeanlegg på Gardermoen. Dette anlegget alene har en årlig produksjon på ca. 70 GWh.

 

Om Coop

Coop er Norges nest største dagligvareaktør og driver i dag ca. 1 250 dagligvarebutikker innenfor seks kjedekonsepter: Obs, Extra, Coop Prix, Coop Mega, Coop Marked og Matkroken. I tillegg driver Coop ca. 120 byggevarehus i kjedene Obs BYGG og Coop Byggmix.

Coop eies av kundene gjennom deres medlemskap i deres lokale samvirkelag. Coop har i dag 1,9 millioner medeiere. Samvirkelagene eier fellesorganisasjonen Coop Norge som administrerer og drifter alle fellesoppgaver for lagene.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Statkraft Varme

Jørgen Nordahl, Leder Produkt og Marked Statkraft Varme

Mob: 992 33 812

E-post: Jorgen.Nordahl@statkraft.com                                                               

 

Coop Norge SA

Knut Lutnæs, senior kommunikasjonsrådgiver

Mob: 905 42 323

E-post: knut.lutnaes@coop.no

 

Bilde i Heading viser fra venstre: Geir Inge Stokke, konsernsjef i Coop Norge, Halvor Nassvik, logistikkdirektør Coop Norge, Svein Ove Slinde, administrerende direktør i Statkraft Varme og Jomar Sætre, Prosjektleder Statkraft Varme.