OBS! Nå er strøm- og fjernvarmeprisen høy!

16 Sep, 2021

Vi har gått fra et år med rekordlave priser i fjor til et år med helt ekstremt høye priser. Fjernvarme har de samme prisene som strøm og strømprisen har ikke vært høyere siden desember 2010. Spotprisen er nå tre ganger så høy som i fjor. Dette er en økning som vil gjøre det vanskelig for mange. Det er viktig å være klar over de høye prisene slik at man aktivt engasjerer seg for å redusere forbruket nå når fyringssesongen nærmer seg.

Slik har spotprisen utviklet seg fra i fjor til i år

I denne figuren fra Nordpool kan du se hvordan spotprisen har utviklet seg i løpet av 2020 og 2021 for de områdene hvor Statkraft selger fjernvarme.

Prisen er oppgitt i kr. Pr MWh mens vi som regel snakker om øre pr. kWh.
NOK 595,89 i oversikten blir derfor 59,589 øre pr. kWh.

Du kan følge Nordpoolprisene her.

Nordpool 600x600.jpg

 

Spotprisen avhenger av hvor du bor

Som figuren viser, er prisene høyere på sør- og østlandet enn i Trøndelag og nordover. Dette skyldes forhold som fyllingsgrad i vannmagasinene og manglende overføringskapasitet ut av de billigste områdene.

Prisene på nettleie og avgifter reguleres årlig og skal legges til spotprisen for å finne den totale strøm/fjernvarmeprisen. Husk at du ikke betaler fastledd for fjernvarme.

 
Hva er årsaken til den høye prisen?

Her er en Explained by Statkraft-artikkel som belyser de faktorene som påvirker strømprisen.

Artikkelen ser også på interessante områder som hvordan prisen på fossil energi avgjør om fornybar energi er lønnsom eller ikke.

 
Betalingsavtale

Dersom du får problemer med å betale fjernvarmefakturaen i vinter, kan du ta kontakt med kundeservice. De vil hjelpe deg med å få opprettet en betalingsavtale.

Relatert innhold